Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Nam: Tập trung nâng cao chất lượng môi trường du lịch

(CLO) Thông tin từ văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 5970/KH-UBND về việc nâng cao chất lượng môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025.

Audio
Du lịch Phố cổ Hội An về đêm được nhiều khách du lịch tham quan.

Du lịch Phố cổ Hội An về đêm được nhiều khách du lịch tham quan.

Theo đó, Kế hoạch số 5970/KH-UBND nêu rõ nội dung: Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động về bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh; Lồng ghép công tác tuyên truyền giáo dục vào Phong trào Toàn dân đăng ký xây dựng đời sống văn hóa và Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường du lịch cho du khách thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến những quy tắc ứng xử khi tham gia du lịch; Tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân các văn bản pháp luật về môi trường.

Rà soát lại toàn bộ các khu, điểm du lịch để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, chất lượng phục vụ khách du lịch; Hướng dẫn thực hiện công nhận khu, điểm du lịch theo quy định; Tham mưu ban hành Quy định quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức triển khai công nhận dịch vụ du lịch đạt chuẩn đối với các cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch theo Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy chế xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch của đơn vị mình; Đẩy mạnh liên kết giữa các địa phương trong công tác bảo vệ môi trường du lịch, liên kết phát triển sản phẩm, dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch phục vụ du khách.

Tăng cường hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho người dân tại các khu, điểm du lịch. Đẩy mạnh gắn kết giữa các doanh nghiệp hoạt động tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh với các cơ sở dạy nghề trong việc đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; Lồng ghép nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, kỹ năng giao tiếp, bán hàng... cho người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong các khóa tập huấn về du lịch, du lịch cộng đồng.

Đảm bảo các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thức ăn, hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo vệ sinh, thẩm mỹ phục vụ khách du lịch; các cơ sở kinh doanh mua sắm niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, không bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Đối với xe vận chuyển khách du lịch phải đảm bảo đủ, đúng tiêu chuẩn phục vụ khách, lái xe và người phục vụ trên xe có chứng chỉ nghiệp vụ du lịch. Ưu tiên, khuyến khích các dự án, mô hình du lịch có trách nhiệm với môi trường. Huy động sự hỗ trợ của Trung ương, các tổ chức quốc tế... trong công tác bảo vệ môi trường du lịch.

Trần Hậu