Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Nam: Thị xã Điện Bàn phát triển đô thị hóa song hành cùng ngành giáo dục

(CLO Phát triển đô thị hóa tại thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đặt ra nhiều vấn đề bức thiết trong xã hội. Trong đó, giáo dục là ngành phải được chú trọng để phát triển song hành cùng với phát triển kinh tế xã hội.

Báo nói Công luận
Thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đang phát triển đô thị hóa song hành với việc quan tâm, đào tạo ngành giáo dục.

Thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đang phát triển đô thị hóa song hành với việc quan tâm, đào tạo ngành giáo dục.

Những năm qua, thị xã Điện Bàn tiếp tục đã có bước phát triển nhanh về kinh tế - xã hội. Cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh về kinh tế và phát triển hạ tầng đô thị, nhiều vấn đề xã hội cũng được đặt ra rất bức thiết, trong đó, dân số gia tăng nhanh, nhất là tăng dân số cơ học. Những vấn đề đó đã gây áp lực lớn cho chính quyền thị xã trong việc giải quyết các vấn đề quản lý xã hội, giáo dục, y tế, đất đai,...

Đối với ngành giáo dục, từ năm 2015 đến nay, Điện Bàn đã nỗ lực huy động các nguồn lực hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và từ nguồn kinh phí xã hội hóa đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp để đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương. Đối với bậc Trung học cơ sở, thị xã đã xây mới thêm 4 trường tại Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Nam, Điện Nam Bắc, Điện Nam Đông.

Trong quá trình phát triển đô thị, định hướng những năm tiếp theo, Điện Bàn xác định phát triển văn hóa – xã hội tương xứng với phát triển kinh tế và là nền tảng, động lực để phát triển kinh tế. Để đáp ứng yêu cầu đó, Quy hoạch phát triển ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 và Quy hoạch phát triển chung đô thị Điện Bàn đến năm 2030, đối với bậc Trung học phổ thông sẽ phải đầu tư xây dựng mới từ 3 đến 4 trường THPT trên địa bàn thị xã thì mới đảm bảo trường lớp cho việc học tập cho các em học sinh trung học phổ thông.

Hiện nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã triển khai Dự án đầu tư xây dựng mới một trường THPT tại khu vực đô thị Điện Phương - Điện An, giao thông đang được hoàn thiện kết nối với các địa phương: Điện Minh, Điện An, Điện Phước, Điện Phương, Vĩnh Điện; với quy mô giai đoạn 1 là 32 phòng trên khu vực 5ha (được quy hoạch diện tích 9,8ha), tổng vốn đầu tư 122 tỷ (trong đó chi phí GPMB là 22 tỷ đồng); đảm bảo về quy mô, cơ sở vật chất trường lớp khang trang, đủ các thiết chế để học sinh vừa học tập vừa hoạt động thể chất, ngoại khóa. Đối với khu vực phía Đông sẽ tiếp tục đầu tư thêm 1 trường THPT mới vào sau năm 2020.

Đối với trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, ngôi trường có bề dày truyền thống lịch sử hơn 60 năm đóng góp rất lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của thị xã Điện Bàn và tỉnh Quảng Nam. Lịch sử phát triển của trường THPT Nguyễn Duy Hiệu vẫn tiếp tục đồng hành cùng với sự phát triển của thị xã Điện Bàn.

Về phía Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Nam và chính quyền thị xã Điện Bàn, hiện nay vẫn không có chủ trương di dời hoặc chuyển sang mục đích sử dụng khác và UBND tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục đầu tư nâng cấp Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu để đảm bảo cho việc dạy và học của trường được duy trì tốt nhất.

                                Trần Hậu