Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Ngãi: Ban hành hàng loạt văn bản trái pháp luật

(CLO) Qua kiểm tra, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) phát hiện UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành hàng loạt văn bản có nội dung trái pháp luật

Audio

Loạt kết luận (từ số 01/KL-KTrVB đến số 12/KL/KTrVB) ký ngày 21/1/2021 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chỉ ra nhiều điểm trái luật. Trong số này có 1 nghị quyết của HĐND tỉnh và gần 20 quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành trong khoảng thời gian từ năm 2012 - 2020 và đang có hiệu lực thi hành.

ảnh minh họa

ảnh minh họa

Cụ thể như Kết luận số 08 và 09/KL-TrVB ngày 21/1/2021, nhắc đến nhiều quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất, giao đất để thực hiện các khu dân cư...Ngoài ra, danh sách các văn bản có nội dung trái luật này còn có 2 trường hợp đã được kiểm tra, kết luận từ những năm trước nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cũng chỉ rõ, Sở GD-ĐT và Sở Tài nguyên và Môi trường là 2 đơn vị có số văn bản trái luật nhiều nhất so với các đơn vị còn lại.

Qua đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đã ký công văn chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành chức năng khẩn trương tham mưu xử lý các văn bản của HĐND tỉnh, UBND tỉnh có nội dung trái pháp luật theo loạt kết luận của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.