Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Ninh chi 500 tỷ đồng mua vắc xin phòng dịch Covid-19

(CLO) Tỉnh Quảng Ninh dành 500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách năm 2021 cho mua vắc xin phòng dịch Covid-19; tiết kiệm 10% chi thường xuyên, cắt giảm chi phí hội họp, đào tạo, để dành nguồn lực mua vắc xin triển khai tiêm phòng toàn dân.

Audio
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Công ty CP than Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Công ty CP than Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết về một số giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua tại kỳ họp thứ 22 sáng nay, 8/2/2021.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh sẽ rà soát điều chỉnh các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển để tăng dự phòng ngân sách lên mức tối đa 4% trên tổng chi ngân sách địa phương, tạo nguồn lực dự phòng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, thiên tai, dịch bệnh khác và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục tiết kiệm 10% chi thường xuyên, hạn chế mua sắn tài sản, cắt giảm chi phí hội họp, đào tạo, tham quan học tập, cắt giảm các nhiệm vụ chi và không ban hành các chế độ, chính sách mới chưa thật sự cần thiết, cấp bách... từ đó dành nguồn lực cùng với các nguồn lực hợp pháp khác, báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép Quảng Ninh được mua vắc xin để trển khai tiêm phòng trong toàn dân.

Riêng kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh Quảng Ninh 2021 dành cho việc mua vắc xin là 500 tỷ đồng đã được HĐND thông qua ngay tại kỳ họp 22 bằng việc thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 308/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2021; phân bổ chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh tiếp tục tập trung mua sắm kịp thời các trang thiết bị, phương tiện bảo hộ, vật tư tiêu hao, hoá chất, sinh phẩm cần thiết phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Được biết, tỉnh Quảng Ninh cũng đang động viên công nhân, lao động ngành than và các ngành khác, trong các khu công nghiệp, khu kinh tế ở lại đón Tết Nguyên đán Tân Sửu tại tỉnh.

Tỉnh cũng sẽ có chính sách động viên, hỗ trợ kịp thời và bảo vệ an toàn cho các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch; quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân, có chính sách hỗ trợ kịp thời cho người lao động mất việc làm do dịch Covid-19, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết, nhất là trong các cơ sở cách ly tập trung…

T.Toàn