Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Ninh chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII

(CLO) Chiều ngày 24/11, Ban Văn hóa Xã hội tỉnh đã tổ chức buổi họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII

Báo nói Công luận

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo việc thẩm định các tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến: chính sách hỗ trợ nhà ở và thu hút lao động tại KCN cảng biển Hải Hà đến năm 2020; chính sách hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân; chính sách cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đều thể hiện thống nhất với các kết quả trong báo cáo, đồng thời đã tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện báo cáo KT-XH năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội.

 Quang cảnh buổi họp do Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh chủ trì. Ảnh Hồng Ngọc

Theo đó, đã có điều chỉnh và bổ sung nhiều nội dung quan trọng trong lĩnh vực an sinh xã hội; thực trạng về số vụ tai nạn lao động; giải pháp giảm quá tải ở một số trường công lập, bổ sung nguồn giáo viên chuẩn bị nghỉ chế độ; giải pháp về đề án giao đất, giao rừng phát triển bền vững cho đồng bào dân tộc, miền núi; giải pháp giải quyết nợ đọng bảo hiểm xã hội; đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp…

Cho ý kiến thẩm định dự thảo tờ trình sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối tượng học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo; chương trình việc làm giai đoạn 2016-2020; bố trí nguồn lực sớm đưa các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn hoàn thành chương trình 135; quy định chế độ dinh dưỡng cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết để trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh sắp tới.

Nguyễn Quân