Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Ninh công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

(CLO) Ngày 2/11 Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Audio

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao quyết định của BTV Tỉnh ủy phân công, điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; điều động đồng chí Bùi Thị Bính - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cẩm Phả về công tác tại Cơ quan UBKT Tỉnh ủy và đảm nhận chức vụ Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định của UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Dương - Bí thư Thành ủy Cẩm Phả giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Như Long - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Ngọc Vinh - Giám đốc Sở Tài Chính giữ chức vụ Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Quảng Ninh; điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Lâm - Bí thư Thành ủy Uông Bí giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài Chính; điều động, bổ nhiệm đồng chí Vũ Đình Xứng - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài Chính.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh: Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ với sự có mặt của các đồng chí nghỉ hưu trước tuổi, chờ nghỉ hưu và các đồng chí được điều động, bổ nhiệm phân công công tác mới - có thể xem đây là “thời khắc chuyển giao thế hệ lãnh đạo quản lý của các sở, ngành địa phương” đầy ý nghĩa, tạo tiền đề quan trọng góp phần thực hiện cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển của tỉnh năm 2020 và 5 năm tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, thực hiện một bước triển khai tiếp theo sau Đại hội, ngay sau khi có quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn y, BCH, BTV, UBKT Tỉnh ủy khóa XV đã nghiêm túc triển khai phương án phân công cán bộ đảm bảo phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của từng cán bộ và hết sức thận trọng, từng bước chặt chẽ, công khai, minh bạch, dân chủ, không có chạy chức, chạy quyền, bám sát phương châm “ổn định, kế thừa, đổi mới, phát triển” trong công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định của UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Bí thư Thành ủy Cẩm Phả giữ chức vụ Giám đốc Sở K.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định của UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Bí thư Thành ủy Cẩm Phả giữ chức vụ Giám đốc Sở K.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2020 không còn nhiều, trong khi yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới là rất quan trọng và cấp bách. Vì thế phải tập trung cao độ sự lãnh đạo, chỉ đạo nguồn lực, tổ chức thực hiện dứt điểm, đo lường được kết quả, hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2020; trong đó phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10%, thu ngân sách nhà nước không thấp hơn 48.000 tỷ đồng và các mục tiêu phát triển KT-XH.

PV