Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Ninh dành khoảng 500 tỷ đồng mua vắc xin Covid-19

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt là dành tối thiểu 500 tỷ đồng mua vắc xin Covid-19 tiêm phòng cho toàn dân.

Audio

Kỳ họp thứ 22, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, đã ban hành Nghị quyết số 326/NQ-HĐND, quy định một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó có việc tạo nguồn lực kinh phí cho công tác phòng, chống dịch.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại TX Đông Triều, Quảng Ninh. Ảnh: Thu Chung.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại TX Đông Triều, Quảng Ninh. Ảnh: Thu Chung.

Theo đó, kinh phí cho công tác phòng chống dịch Covid-19 được lấy từ nguồn tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên năm 2021; tiết kiệm từ cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách, chi mua sắm tài sản, công tác phí, hội nghị, hội thảo, thăm quan, học tập kinh nghiệm...; tiết kiệm từ nguồn dự phòng ngân sách; từ Quỹ dự trữ tài chính ngân sách cấp tỉnh (tối đa 70%) và lấy từ nguồn các nguồn tài trợ, viện trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Nghị quyết cũng cho phép tỉnh dành nguồn lực đó và các nguồn lực hợp pháp khác (tối thiểu 500 tỷ đồng) để sẵn sàng cho việc mua vắc xin phòng ngừa Covid-19 và triển khai tiêm phòng cho toàn dân.

Các địa phương trong tỉnh, tự cân đối ngân sách chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, địa phương chưa tự cân đối ngân sách sẽ được tỉnh hỗ trợ 50%.

Trường hợp kinh phí phòng chống dịch ở mức độ lớn, vượt quá nguồn lực của địa phương, ngân sách tỉnh sẽ bổ sung thêm phần chênh lệch để các huyện có đủ nguồn lực thực hiện.

Nguyễn Quân

Bình Luận