Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Ninh: Động lực mới từ người đứng đầu tỉnh

(CLO) “Nêu cao tinh thần chủ động, tích cực đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…” là phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh sau khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Audio

Ngày 6/9, Hội nghị lần thứ 42 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy với tỷ lệ 100% phiếu bầu, chính thức trở thành người kế nhiệm, thay cho đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy nghỉ hưu theo chế độ.

Bỏ phiếu bầu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử QN.

Bỏ phiếu bầu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử QN.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký sinh năm 1972; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; trình độ lý luận chính trị: cao cấp; Quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký khẳng định: Trên cương vị công tác mới, đồng chí sẽ nêu cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu, nỗ lực hết sức mình; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ trong công tác cán bộ, trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Giữ vững truyền thống đoàn kết, quy tụ sức mạnh tập thể, quyết liệt cùng tập thể lãnh đạo tỉnh nêu cao tinh thần chủ động, tích cực đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bó hoa tươi thắm của đ/c Nguyễn Văn Đọc chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Ký được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử QN.

Bó hoa tươi thắm của đ/c Nguyễn Văn Đọc chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Ký được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử QN.

Kế thừa và phát huy tốt những thành tựu to lớn, toàn diện trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong những năm vừa qua; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Trước đó, ngày 5/7, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức phiên họp bầu đồng chí  Nguyễn Văn Thắng giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021 với 71/71 phiếu tán thành, thay cho đồng chí Nguyễn Đức Long nghỉ hưu theo chế độ. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, là Tiến sĩ Tài chính Lý thuyết tiền tệ. 

Với việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao trong Đảng và Chính quyền theo hướng trẻ hóa, có đủ năng lực và trình độ…, sẽ là động lực mới thúc đẩy sự phát triển toàn diện, mạnh mẽ cho tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn tới.

Nguyễn Quân