Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Ninh giới thiệu 2 nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương

(CLO) Quảng Ninh vừa giới thiệu 2 nhân sự vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo nói Công luận

Thực hiện Kế hoạch số 11-KL/TW ngày 6/11/2018 của Bộ Chính trị về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 29/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để triển khai các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo hướng dẫn của Trung ương, tỉnh Quảng Ninh được giới thiệu tham gia quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm kỳ 2021-2026 số lượng 2 người, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện chung và cụ thể nêu tại Quy định số 90 của Bộ Chính trị. Đó là các ông: Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Xuân Ký 

Ông Nguyễn Xuân Ký sinh ngày 10/07/1972, quê quán: Xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ quản trị kinh doanh. Trước khi làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Ký trưởng thành từ công tác đoàn.

Ông Ngô Hoàng Ngân 

Còn ông Ngô Hoàng Ngân có thời gian làm giám đốc Công ty than Khe Chàm, sau đó làm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh.

Sau khi quán triệt về quan điểm, nguyên tắc, mục đích quy hoạch; đồng thời phổ biến các điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng nhân sự tham gia quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu thực hiện quy trình công tác giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, hai nhân sự được giới thiệu đã đạt số phiếu tán thành cao.

Viết Cường