Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Ninh: Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIII thông qua 22 Nghị quyết quan trọng

(CLO) Chiều ngày 30/7, Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII đã họp phiên bế mạc. Tại đây, nhiều nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận và chất vấn. Kỳ họp cũng đã thông qua 22 Nghị quyết.

Báo nói Công luận

Cụ thể, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tập trung thảo luận, xem xét và thông qua 22 nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh, bao gồm các nghị quyết về cơ chế chính sách, an sinh xã hội và phục vụ cho sự phát triển của địa phương. Trong đó, có một số nghị quyết quan trọng đáng lưu ý như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Nghị quyết ban hành chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh,...

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII diễn ra trong 2 ngày 29-30/7. Ảnh do Sở TTTT cung cấp.

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII diễn ra trong 2 ngày 29-30/7. Ảnh do Sở TTTT cung cấp.

Trên cơ sở Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các đại biểu đã thảo luận thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung thảo luận, xác định quyết tâm tập trung hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh xác định cần tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như đã đề ra.

Quang cảnh kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII. Ảnh Báo Quảng Ninh.

Quang cảnh kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII. Ảnh Báo Quảng Ninh.

Đặc biệt, trong kì họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã dành trọn 1 ngày (chiếm 50% thời gian kỳ họp) cho phiên thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn. Tại phiên chất vấn, đã có 13 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn, có 1 lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và 8 thủ trưởng các sở, ban, ngành và 2 lãnh đạo địa phương đăng đàn trả lời chất vấn về các nội dung được nhiều cử tri quan tâm như: Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động du lịch, dịch vụ; Công tác quản lý tài nguyên, môi trường; Việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và thực hiện chính sách dân tộc cho vùng đồng bào dân tộc; Về quản lý quy hoạch rừng, vùng nuôi trồng thủy sản. Đối với 12 nội dung không chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp cũng đã có báo cáo giải trình bằng văn bản gửi đến Chủ tọa kỳ họp và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh.

Đọc thêm > Khai mạc kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII

Nguyễn Quân