Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Ninh: Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIII thông qua 27 nghị quyết quan trọng

(CLO) Sáng ngày 9/12, tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh, Kỳ họp thứ 21 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, đã họp phiên bế mạc. Kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và quyết nghị, thông qua 27 nghị quyết quan trọng.

Audio

Dự kỳ họp có đồng chí Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tọa kỳ họp đã phát biểu khai mạc và bế mạc kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe và thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của: Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về các vấn đề liên quan.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành gần 1,5 ngày cho phiên thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn. Các đại biểu HĐND tỉnh đã tích cực phát biểu ý kiến về các nội dung liên quan đến các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Tổng số có 51 ý kiến phát biểu tại tổ thảo luận. Các ý kiến thảo luận của đại biểu được Chủ toạ kỳ họp chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan trình và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu hoàn thiện Nghị quyết.

Đã có 18 lượt đại biểu HĐND tỉnh chất vấn đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành về 3 nhóm vấn đề: Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; Công tác quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn, đảm bảo an ninh nguồn nước trong biến đổi khí hậu và Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19…

Quang cảnh Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIII

Quang cảnh Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIII

Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, thông qua Báo cáo giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giữa hai kỳ họp và quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Theo đó, HĐND đã biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Thu - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ông Trần Văn Hùng - nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Hữu Giang - nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (do nghỉ hưu); Ông Phạm Ngọc Vinh - nguyên Giám đốc Sở Tài chính, và Ông Nghiêm Xuân Cường - nguyên Giám đốc Sở Tư pháp (do chuyển công tác khác); miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Triệu Đức Hương (do nghỉ hưu).

Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hồng Dương - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Trần Như Long - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ông Trần Văn Lâm - Giám đốc Sở Tài chính; Ông Nguyễn Văn Công - Giám đốc Sở NN&PTNT.

Đặc biệt, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất cao, biểu quyết thông qua 27 nghị quyết quan trọng. Trong đó có nhiều nghị quyết về kinh tế - xã hội, cơ chế chính sách như: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh Quảng Ninh; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch năm 2021 và Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2021.

Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết được thông qua về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 là: Huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc. 

Mục tiêu cụ thể được xác định là 16 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội và môi trường như: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân (giai đoạn 2021 – 2025) đạt khoảng 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 10.000 USD; Cơ cấu kinh tế 2025: Công nghiệp – xây dựng 49-50%, Dịch vụ 46-47%, nông lâm nghiệp 3-5%; hằng năm giữ vững vị trí nhóm đứng đầu cả nước về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI; Tỷ lệ giảm nghèo duy trì mức giảm trung bình 0,08%/năm; Đến hết năm 2023 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 100% đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt đô thị và các xã đảo, các xã có hoạt động du lịch, dịch vụ bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt trên 99%; Giữ tỷ lệ che phủ rừng đạt 55% và nâng cao chất lượng rừng…

Dự toán Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2021 là 51.000 tỷ đồng (trong đó thu nội địa: 39.000 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương trên 32.388 tỷ đồng); Tổng chi trên 32.703 tỷ đồng (trong đó: chi đầu tư phát triển trên 14.534 tỷ đồng; chi thường xuyên trên 14.303 tỷ đồng). 

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Nguyễn Quân

DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 21, HĐND TỈNH KHÓA XIII

(1) Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Quảng Ninh.

(2) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

(3) Nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

(4) Nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ chi phát triển, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021- 2025 tỉnh Quảng Ninh. 

(5) Nghị quyết thông qua danh mục các dự án, chương trình trọng điểm ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

(6) Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2021.

(7) Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.

(8) Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án triển khai trong Kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

(9) Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

(10) Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh. 

(11) Nghị quyết về việc thông qua biên chế khối đảng, đoàn thể; quyết định giao biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

(12) Nghị quyết về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025.

(13) Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 - 2025.

(14) Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 - 2025.

(15) Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025.

(16) Nghị quyết về việc quy định mức phụ cấp, trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(17) Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với huấn luyện viên, vận động viên, nghệ nhân và Đội bóng chuyền nữ hạng đội mạnh quốc gia tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 - 2025.

(18) Nghị quyết thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 4 năm 2020.

(19) Nghị quyết thông qua danh mục cơ sở nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí và huyện Vân Đồn. 

(20) Nghị quyết về việc sửa đổi, điều chỉnh Nghị quyết số 119/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (đối với quy hoạch mỏ cát san lấp tại phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái).

(21) Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh.   

(22) Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và chất lượng hệ thống Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

(23) Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân tỉnh.

(24) Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XIII; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 280/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(25) Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(26) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

(27) Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.