Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Ninh: Kỷ luật nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án

(CLO) Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, đảng viên, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bình Liêu.

Audio

Tại kỳ họp 21 của UBKTTU Quảng Ninh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét một số nội dung: Kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng viên giai đoạn 2015-2020 đối với Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Liêu; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Văn Thời, đảng viên, Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải và phương tiện (Sở Giao thông Vận tải).

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chủ trì Kỳ họp thứ 21, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chủ trì Kỳ họp thứ 21, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Sau khi thảo luận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thống nhất kết luận: Đối với kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng viên giai đoạn 2015-2020 của Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Liêu, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy việc thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, đảng viên, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chưa đúng mức. Đảng viên Nguyễn Thanh Tùng đã vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về hôn nhân, gia đình gây hậu quả rất nghiêm trọng đến mức phải khai trừ ra khỏi Đảng nhưng trước đó Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Liêu chỉ thi hành kỷ luật ở mức cảnh cáo.

Cùng với đó, đồng chí Trần Mạnh Hùng, đảng viên Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Liêu vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn nhưng chưa được xem xét thi hành kỷ luật. Một số quyết định về công tác cán bộ liên quan đến cán bộ lãnh đạo thuộc Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Liêu được ban hành không đúng quy định. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Liêu chỉ đạo tổ chức Đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật đúng mức đối với đồng chí Nguyễn Thanh Tùng; thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Mạnh Hùng theo đúng quy định của Đảng; chỉ đạo thu hồi một số quyết định về công tác cán bộ ban hành không đúng quy định.

Đối với kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên Nguyễn Văn Thời, Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải và phương tiện (Sở Giao thông Vận tải), Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy đồng chí Nguyễn Văn Thời đã vi phạm, có khuyết điểm trong công tác chuyên môn đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải tổ chức kiểm điểm và thi hành kỷ luật đối với đảng viên Nguyễn Văn Thời theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

PV