Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Ninh: Quyết tâm hoàn thành đại hội đảng bộ cấp huyện trong tháng 7

(CLO) 13 đảng bộ cấp huyện và tương đương của tỉnh Quảng Ninh đang tập trung chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức đại hội trong tháng 7 này.

Audio

Tỉnh Quảng Ninh đề ra kế hoạch hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương trong tháng 7, sớm hơn 1 tháng so với chỉ đạo của Trung ương.

Theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 308-KH/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh, các đại hội cấp trên cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 31/8/2020.

Để đảm bảo kế hoạch, tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương, tích cực chỉ đạo quyết liệt 20 đảng bộ cấp huyện và tương đương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, thận trọng các nội dung cho đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các buổi làm việc với từng đảng bộ để chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, chi tiết từng nội dung từ công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự đến tuyên truyền, khánh tiết... để các đại hội diễn ra thành công, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh.

Đầm Hà- địa phương vinh dự tổ chức đảng bộ cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: baoquangninh.com.vn

Đầm Hà- địa phương vinh dự tổ chức đảng bộ cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: baoquangninh.com.vn

Trong tháng 5/2020, 3 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh được chọn làm điểm là thành phố Móng Cái, huyện Đầm Hà, Than Quảng Ninh đã tổ chức thành công đại hội. Tháng 6/2020 đã có thêm 4 đảng bộ là huyện Bình Liêu, Cục Hải quan, Cục Thuế và thành phố Uông Bí tổ chức đại hội thành công.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quy trình, công tác chuẩn bị đại hội một cách bài bản, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó; tổ chức duyệt đại hội đối với từng đảng bộ, định hướng chặt chẽ các nội dung đại hội; nhất là việc xây dựng dự thảo văn kiện và nhân sự tại đại hội, bảo đảm cơ cấu, số lượng, chất lượng, tỷ lệ theo quy định.

PV