Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Ninh tăng cường quản lý về trật tự xây dựng

(CLO) Những năm gần đây, cùng với sự tăng trưởng kinh tế, nhu cầu về nhà ở của người dân tăng cao, công trình xây dựng phát triển mạnh; kèm theo đó vi phạm hành chính về xây dựng cũng tăng theo. Để quản lý tốt trong lĩnh vực xây dựng, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Báo nói Công luận

Quy chế quy định trách nhiệm quản lý, nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp giữa Sở Xây dựng, UBND các cấp, BQL Khu kinh tế, Đội kiểm tra trật tự đô thị, Thanh tra Sở Xây dựng và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, cơ quan quản lý trật tự xây dựng có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các tổ chức, cá nhân có đầu tư xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng được cấp thẩm quyền cấp. Trường hợp thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn thẩm định thì nội dung quản lý xây dựng là kiểm tra sự tuân thủ thiết kế đã được thẩm định và các quy định của pháp luật có liên quan.

 Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. (Ảnh: Kim Giang)

Đối với công trình được miễn cấp phép xây dựng, cơ quan chuyên môn căn cứ vào quy hoạch xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan, kiểm tra sự tuân thủ quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị (nếu có) hoặc quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc.

Với những khu vực chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt, UBND các cấp theo phân cấp có trách nhiệm ban hành quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc để quản lý trật tự xây dựng.

Quy chế cũng nêu rõ, các công trình được miễn giấy phép xây dựng, công trình xây dựng phải xin giấy phép xây dựng, bộ phận công trình xây dựng nếu có vi phạm về xây dựng phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý theo quy định của pháp luật. Việc xử lý công trình vi phạm phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định pháp luật trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân cùng tham gia giám sát. Mọi thông tin phản ánh về công trình vi phạm trật tự xây dựng đều phải được kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, quản lý trật tự xây dựng; công tác phối hợp về quản lý và xử lý vi phạm hành chính; trách nhiệm của UBND cấp xã, UBND cấp huyện, BQL KKT, Sở Xây dựng trong công tác quản lý trật tự xây dựng cũng được quy định cụ thể theo chỉ đạo của UBND tỉnh và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nguyễn Quân