Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Ninh: Thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2018

(CLO) "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” là chủ đề được tỉnh Quảng Ninh lựa chọn trong năm 2018. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn nhân dân, chủ đề năm 2018 đã cơ bản được triển khai thực hiện có hiệu quả..

Báo nói Công luận

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện chủ đề năm với 6 nhiệm vụ, 5 nhóm giải pháp trọng tâm và 65 nhiệm vụ thực hiện xuyên suốt trong năm 2018. Đồng thời, ban hành nhiều chương trình hành động triển khai Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 12/3/2018 của Tỉnh ủy về bảo vệ môi trường tỉnh giai đoạn 2018 - 2022.

Các sở, ban, ngành và UBND cấp dưới tỉnh cũng chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2018 phù hợp với điều kiện từng ngành và từng địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đến mọi tổ chức, đơn vị và người dân nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị.

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Vịnh Hạ Long dọn vệ sinh môi trường tại bãi tắm Soi Sim 

Trong năm, các ngành chức và UBND các cấp đã tăng cường nhiều biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường như: đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính. Qua đó đã phát hiện và xử phạt đối với 804 tổ chức, cá nhân vi phạm với tổng số tiển xử phạt lên đến gần 11,4 tỷ đồng..

Các nguồn chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất được kiểm soát chặt chẽ thông qua các trạm quan trắc môi trường tự động; các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường được di dời ra khỏi khu dân cư; các bãi thải mỏ được cải tạo đảm bảo về môi trường và độ an toàn cao; đầu tư xây dựng nhiều tuyến băng tải than...

Các chỉ tiêu về môi trường đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Tính đến cuối tháng 12/2018, tỷ lệ che phủ rừng đã đạt 54,5%; có 97,2% người dân nông thôn dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 94% dân thành thị có nước sạch; 94% chất rắn ở đô thị được thu gom; chất thải y tế được xử lý 100%; 83% người dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; tất cả các khu công nghiệp đều có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung trước khi đi vào hoạt động; 85% số bao bì bảo vệ thực vật sau khi sử dụng được thu gom, xử lý theo quy định.

Một trạm xử lý nước thải của Công ty Than Hà Tu - TKV

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô xả thải lớn từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên; các khu công nghiệp; các đơn vị sản xuất xi măng, nhiệt điện đã đi vào hoạt động và đã hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục, truyền số liệu trực tiếp về Sở TNMT. Tới ngày 15/11/2018 đã lắp đặt xong 86/97 trạm quan trắc tự động, đạt 88,6% so với kế hoạch; số còn lại dự kiến sẽ được hoàn thành và đưa vào hoạt động trước ngày 31/12/2018.

Công tác chỉnh trang và đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn đã được các địa phương quan tâm thực hiện. Hầu hết các địa phương đều xây dựng các tuyến cống thoát nước, đường, hè sạch đẹp nhờ phát động phong trào toàn dân vệ sinh đường phố, ngõ xóm; vận động các hộ kinh doanh ký cam kết và thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

Nguyễn Quân