Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Trị công bố các quyết định về công tác cán bộ

(CLO) Ngày 15/7, Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 22 (khóa XVI) nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm, đồng thời công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Audio
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa cho đồng chí Hồ Thị Thu Hằng và đồng chí Phan Văn Phụng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa cho đồng chí Hồ Thị Thu Hằng và đồng chí Phan Văn Phụng.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị công bố các Quyết định chuẩn y của cấp có thẩm quyền về nhân sự của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Theo đó, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên thường vụ (UVTV) Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị; đồng chí Phan Văn Phụng, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Lan Hương, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Sáu đồng chí là cán bộ lãnh đạo các cấp, ngành của tỉnh được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, gồm các đồng chí: Trần Nhật Quang, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Trí Tuân, Bí thư Huyện ủy Đa krông; Trương Chí Trung, Bí thư Huyện ủy Gio Linh; Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân và đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Tỉnh đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (bên phải) tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (bên phải) tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, địa phương trong thời gian qua và mong muốn các đồng chí vừa được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy năng lực, sáng tạo để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị, quê hương ngày càng phát triển.

Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị lần thứ 22 cũng đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sáu tháng đầu năm và thảo luận, đề xuất các giải pháp chủ yếu sáu tháng cuối năm 2019; đồng thời, quán triệt một số văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng lưu ý, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ chị 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại hội nghị, các đồng chí đã dành thời gian để thảo luận, cho ý kiến vào Đề cương tổng quát Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn giai đoạn 2019-2021…

Nguyễn Phương