Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Trị: Đầu tư gần 5.000 tỷ đồng để nâng cấp Cửa khẩu Quốc tế La Lay

(CLO) Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay” với mục tiêu đưa cửa khẩu La Lay trở thành cửa khẩu quốc tế kiểu mẫu với trang thiết bị hiện đại; là động lực phát triển mới của tỉnh Quảng Trị.

Cửa khẩu Quốc tế La Lay hiện tại.

Cửa khẩu Quốc tế La Lay hiện tại.

Đề án nêu rõ, mục tiêu chung là xây dựng khu vực cửa khẩu La Lay trở thành động lực phát triển mới của tỉnh Quảng Trị, là cầu nối quan trọng trên tuyến Hành lang kinh tế song song với Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC), nối khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung với khu vực Nam Lào, Đông Thái Lan và khu vực Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đồng thời, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay thành cửa khẩu quốc tế kiểu mẫu với trang thiết bị hiện đại, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động cửa khẩu, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Dự án san nền và hạ tầng kỷ thuật thiết thiết yếu tại khu vực trung tâm cửa khẩu quốc tế La Lay được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 29/7/2016, với tổng mức 488.551 triệu đồng. Do điều kiện nguồn vốn trung hạn 2016 – 2020 không cân đối được, ngày 31/3/2017, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định số 630/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, phân kỳ đầu tư dự án, với tổng mức sau điều chỉnh, phân kỳ là 102.866 triệu đồng. Trong đó vốn Ngân sách Trung ương 79,072 triệu đồng; ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác là 23,794 triệu đồng.

Cty TNHH MTV Xây dựng 384 đang thi công giai đoạn 2.

Cty TNHH MTV Xây dựng 384 đang thi công giai đoạn 2.

Tổng diện tích nghiên cứu của dự án là 19 ha. Đắp nền đường và san nền giai đoạn 1, do Cty TNHH MTV Xây dựng 384 trúng thầu, đã thi công hoàn thành. Đắp nền đường và san nền giai đoạn 2, cũng do Cty TNHH MTV Xây dựng 384 trúng thầu và đã khởi công ngày 14/1/2019.

Nguồn vốn hiện tại đã giải ngân gần 67 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn TW là 43 tỷ đồng và nguồn vốn hợp pháp khác  là 24 tỷ đồng).

Ngày 19/2/2019 ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan, ban ngành của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra đúc thúc tiến độ của dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nêu rõ: “Khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay phát triển nhằm tăng cường hoạt động kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Lào; củng cố quốc phòng, an ninh vùng biên giới; và tăng cường, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, lâu dài giữa hai nước; tạo cơ sở pháp lý và định hướng các nội dung, mục tiêu chính trong việc lập và phân kỳ các dự án đầu tư xây dựng tại khu vực cửa khẩu La Lay trong giai đoạn 2015-2020”.

Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo: “Đây là dự án rất quan trọng, để đáp ứng lòng mong mỏi của lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh, tất cả nổ lực là phải tập trung để làm mặt bằng xây dựng nhà ga cửa khẩu. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị thúc đẩy để khởi công dự án trong tháng 5, chậm nhất là đầu tháng 6 năm 2019, nếu khó khăn thì báo cáo để tôi giải quyết. Đặc biệt trong quá trình thi công nhà ga cửa khẩu phải có phương án để đảm bảo người dân và hàng hóa qua lại đảm bảo an toàn giao thông và thuận lợi”.

Ông Chính nói thêm: “Nếu đơn vị thi công đảm bảo khối lượng đúng tiến độ thì cho ứng vốn để thanh toán trước, còn nếu chậm so với tiến độ thì nhiệm kỳ sau mới thanh toán”.  

Cái Văn Long