Điều chỉnh kích thước chữ

Quốc hội miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng đối với ông Trịnh Đình Dũng

(CLO) Với 454 đại biểu Quốc hội tán thành (chiếm 94,58%), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đối với ông Trịnh Đình Dũng.

Audio
Phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trịnh Đình Dũng.

Phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trịnh Đình Dũng.

Sáng nay (7/4), tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trịnh Đình Dũng.

Đến buổi chiều, Thủ tướng báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm. Và với đa số phiếu thuận, Quốc hội chính thức phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm chức danh này (dự thảo Nghị quyết đã được Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày trước đó).

Cụ thể, với 454 đại biểu Quốc hội tán thành (chiếm 94,58%), Quốc hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trịnh Đình Dũng.

Kết quả biểu quyết.

Kết quả biểu quyết.

Ông Trịnh Đình Dũng sinh ngày 25/8/1956.

Quê quán: xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

- Học vị: Thạc sỹ kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII

- Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII

Trước đó, theo Quyết định số 1527/QĐ-TTg ngày 01/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ được phân công nhiệm vụ:

a) Giúp Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thương mại - xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường.

- Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

- Chỉ đạo bảo đảm năng lượng và tiết kiệm năng lượng.

- Các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp của Luật đầu tư và Luật đầu tư công.

- Các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

b) Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

c) Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các Dự án trọng điểm về dầu khí; Trưởng Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm; Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.

d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

Quốc Trần