Điều chỉnh kích thước chữ

Quốc hội miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, Hội đồng Bầu cử quốc gia

(CLO) Chiều nay (7/4), với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh và Hội đồng bầu cử quốc gia.

Audio

Trong sáng 7/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội (Ủy viên).

Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (Thủ tướng đã trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (Ủy viên).

Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Thủ tướng đã trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng).

Quốc hội miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với ông Ngô Xuân Lịch.

Quốc hội miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với ông Ngô Xuân Lịch.

Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng trình Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Cụ thể, trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng với bà Tòng Thị Phóng (nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội).

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh (nguyên Phó Chủ tịch nước).

Trình miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia với 8 thành viên, gồm các ông: Phạm Minh Chính (Thủ tướng); Ngô Xuân Lịch (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng); Uông Chu Lưu và Phùng Quốc Hiển (nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội); ông Trần Văn Túy (Trưởng Ban Công tác đại biểu); ông Nguyễn Hạnh Phúc (nguyên Tổng Thư ký Quốc hội); ông Lê Vĩnh Tân (Bộ trưởng Bộ Nội vụ) và ông Lê Quốc Phong (Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp).

Kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Chiều nay, với đa số phiếu thuận, Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia, thông qua Nghị quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh đối với các ông, bà nêu trên.

Cụ thể, với 449 đại biểu Quốc hội tán thành (chiếm 93,54%), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh.

Với 446 đại biểu Quốc hội tán thành (chiếm 92,92%), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng an ninh quốc gia.

Kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng an ninh quốc gia.

Tiếp theo chương trình làm việc chiều nay, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.