Điều chỉnh kích thước chữ

Quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy

(CLO) Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 62/2018/QH14 về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014- 2018 do Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm Trưởng đoàn.

Audio

 Quốc hội thông qua Nghị quyết lập đoàn giám sát PCCC tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Zing.vn

Thông qua hoạt động giám sát nhằm xem xét, đánh giá việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014- 2018; những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm thực hiện nghiêm và có hiệu quả hơn chính sách, pháp luật liên quan đến phòng cháy, chữa cháy; hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Các cơ quan gồm Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014- 2018 thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành mình.

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở có hoạt động liên quan trực tiếp đến công tác phòng cháy, chữa cháy báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014- 2018.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo về nội dung chuyên đề giám sát thuộc phạm vi của tỉnh, thành phố, địa phương.

Nghị quyết nêu rõ, công tác chuẩn bị sẽ triển khai trước tháng 10/2018. Từ tháng 12/2018 đến tháng 5/2019, Đoàn giám sát làm việc với Chính phủ, các Bộ, ngành, Tập đoàn, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan. 

Đoàn giám sát cũng sẽ tổ chức các Đoàn công tác để tiến hành giám sát tại một số địa phương, cơ sở về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014- 2018; làm việc với đại diện Chính phủ, Bộ, ngành, các cơ quan có liên quan về nội dung chuyên đề giám sát.

Trong quá trình Đoàn giám sát làm việc, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan gửi báo cáo theo nội dung được yêu cầu. 

Đoàn giám sát tổ chức hội thảo, hội nghị, phiên giải trình lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

 Thực hiện diễn tập phòng cháy, chữa cháy. Ảnh minh họa

Trong thời gian này, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ các địa phương Đoàn giám sát có tổ chức Đoàn công tác đến làm việc) tiến hành giám sát tại địa phương và gửi báo cáo kết quả giám sát đến Đoàn giám sát.

Từ tháng 6- 8/2019, sẽ xây dựng báo cáo kết quả giám sát. Theo đó, Đoàn giám sát xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát và dự thảo nghị quyết giám sát chuyên đề; nghiên cứu, đánh giá các báo cáo của Chính phủ, các cơ quan ở trung ương và địa phương về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014- 2018; nghiên cứu, rà soát Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014- 2018; Tiếp tục tổ chức các cuộc họp, hội thảo lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đóng góp vào dự thảo Báo cáo...

Báo cáo kết quả giám sát và dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề này sẽ được trình Quốc hội tiến hành giám sát tối cao tại kỳ họp thứ 8 (tháng 9- 11/2019).

P.V