Điều chỉnh kích thước chữ

Quý 1/2021: Công ty Nhựa Bình Minh báo lãi thấp nhất trong 5 năm qua

(CLO) Kết thúc quý 1/2021, lợi nhuận trước và sau thuế tại Công ty CP Nhựa Bình Minh đạt 105 tỷ đồng và 84 tỷ đồng, đều giảm 18% so với cùng kỳ 2020. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất trong vòng 5 năm qua tại công ty này.

Audio
Công ty Nhựa Bình Minh báo lãi thấp nhất trong 5 năm qua

Công ty Nhựa Bình Minh báo lãi thấp nhất trong 5 năm qua

Công ty CP Nhựa Bình Minh (Mã CK: BMP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu thuần tăng 13% so với cùng kỳ năm 2020 lên 1.153 tỷ đồng. Song giá vốn hàng bán trong trong quý 1/2021 tăng 22% lên mức 947 tỷ đồng đã đẩy lợi nhuận gộp giảm 16% xuống 206 tỷ đồng.

Trước đó, Chứng khoán VDSC đưa dự báo giữa tháng 3, giá hạt nhựa PVC đạt mức cao lịch sử, chạm 1.400 USD/tấn. Mặc dù các nhà sản xuất nhựa đã điều chỉnh nâng giá bán song chỉ bù đắp được một phần nhỏ ảnh hưởng của giá đầu vào trong khi phần lớn tác động sẽ ăn mòn lợi nhuận, trong đó có Nhựa Bình Minh.

Trong quý 1/2021, các loại chi phí của BMP như chi phí tài chính giảm 23% xuống còn 31 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 38% còn 13 tỷ đồng và chi phí bán hàng giảm 11% chỉ còn 78 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do lãi gộp ở mức thấp nên kết quả lợi nhuận trước và sau thuế tại BMP trong quý 1/2021 đạt 105 tỷ đồng và 84 tỷ đồng, đều giảm 18% so với cùng kỳ 2020.  Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất trong vòng 5 năm qua tại Nhựa Bình Minh.

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 tại BMP (Nguồn: BCTC quý 1/2021).

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 tại BMP (Nguồn: BCTC quý 1/2021).

Ngoài kết quả kinh doanh kém khả quan, hoạt động tài chính tại Công ty Nhựa Bình Minh cũng có nhiều điểm đáng chú ý.

Tính đến 31/3/2021, tổng tài sản tại BMP đạt 2.886 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm, chủ yếu là tài sản ngắn hạn chiếm 71%.

Trong kỳ, khoản tiền và các khoản tương đương tiền tại BMP đạt 203 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với đầu năm. Hàng tồn kho của BMP tăng 28%, đạt hơn 508 tỷ đồng.

Liên quan đến nguồn vốn, tổng nợ phải trả cuối kỳ của BMP đạt gần 495 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là khoản phải trả ngắn hạn cho Công ty TNHH Nhựa và Hoá chất TPC ViNa cùng các đối tượng khác hơn 204 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 55 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần trong quý 1/2021 tại BMP giảm mạnh 78% so với cùng kỳ 2020, xuống còn 7.622 tỷ đồng. Trong đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 69 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước đạt hơn 162,5 tỷ đồng; lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm gần 164 tỷ đồng, con số này đã giảm so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, Nhựa Bình Minh đặt kế hoạch doanh thu 5.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 523 tỷ đồng. So với kết quả năm 2020, Công ty kỳ vọng doanh thu tăng 11% nhưng lợi nhuận sau thuế đi ngang.

Như vậy, kết thúc quý 1/2021, BMP đã thực hiện 22% mục tiêu doanh thu và 16% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Ngoài ra, BMP cũng lên kế hoạch chia cổ tức 2021 tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế, trong khi năm 2020, Công ty chia cổ tức bằng tiền mặt tương 99% lợi nhuận sau thuế, giá trị hơn 517 tỷ đồng cho cổ đông.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận, BMP cũng dự kiến chi 268 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư, tăng 37% so với kế hoạch năm 2020.