Điều chỉnh kích thước chữ

Quy chế phối hợp xử lý vi phạm qua hệ thống giám sát tại khu vực bến xe Giáp Bát, nút giao Kim Đồng - Giải Phóng

(CLO) Thực hiện văn bản của Sở GTVT Hà Nội, Công an Thành phố, Tổng công ty vận tải Hà Nội và Công ty cổ phần Tiên Phong về việc ban hành quy chế phối hợp trong việc quản lý, khai thác sử dụng và xử lý vi phạm thông qua hệ thống giám sát được lắp đặt tại khu vực bến xe Giáp Bát, nút giao đường Kim Đồng với đường Giải Phóng. Ngày 19/12/2017, Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành văn bản giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện nghiêm những nội dung của quy chế.

Audio

Trong đó, giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải tiếp nhận thông tin từ Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông – Công an Thành phố, chỉ đạo các lực lượng trực thuộc tổ chức kiểm tra và xử lý ngay tại hiện trường đối với các vi phạm theo thẩm quyền; Phối hợp cung cấp thông tin kết quả kiểm tra, xử lý cho các vi phạm để tổng hợp và thông tin đến các lực lượng chức năng khác, tránh một lỗi vi phạm của phương tiện bị xử lý vi phạm hành chính nhiều lần.

ảnh internet 

Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức nghiệm thu, đưa vào khai thác hệ thống giám sát được lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống; Tổ chức giao thông, bổ sung vạch sơn, biển báo hiệu đường bộ để đảm bảo tính pháp lý trong công tác xử lý vi phạm hành chính qua hình ảnh.

Công ty cổ phần bến xe Hà Nội kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm của các lái xe, đơn vị vận tải; Từ chối phục vụ khai thác bến xe đối với các phương tiện vi phạm do Sở GTVT Hà Nội yêu cầu theo đúng quy định; Đối với các vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của bến xe, kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để xử lý; Phối hợp quản lý, giám sát tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trong và ngoài bến xe, chuyển thông báo vi phạm đến chủ phương tiện và đôn đốc người điều khiển vi phạm đến cơ quan công an xử lý theo quy định.

Phòng Quản lý Vận tải chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm của các đơn vị vận tải, đơn vị quản lý bến xe vi phạm; Đề xuất thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với các đơn vị vận tải, khai thác bến xe để tái diễn vi phạm nhiều lần; Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá 01 tháng, 03 tháng thí điểm thực hiện theo quy chế; Tham mưu với Sở Giao thông vận tải, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND Thành phố kết quả thực hiện.

PV