Điều chỉnh kích thước chữ

Quý I năm 2019, ngân sách có thặng dư

(CLO) Chiều ngày 5/4, Bộ Tài chính đã tổ chức buổi họp báo để thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách quý I năm 2019.

Audio
Quý I năm 2019, ngân sách có thặng dư

Quý I năm 2019, ngân sách có thặng dư

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Ngô Chí Tùng - Phó chánh Văn phòng Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 3 ước đạt gần 127,8 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu quý 1 đạt 381 nghìn tỷ đồng, bằng 27% dự toán năm, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 3 ước đạt 108,6 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 37 nghìn tỷ đồng so với tháng 2; lũy kế thu quý 1 đạt 315,4 nghìn tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán năm, tăng 13,8% so cùng kỳ năm 2018.

Thu từ dầu thô thực hiện tháng 3 ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 900 tỷ đồng so với tháng 2; lũy kế thu quý I đạt 12,28 nghìn tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán năm, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 3 ước đạt 26,8 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng so với tháng 2. Lũy kế thu quý 1 đạt 80,8 nghìn tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán năm, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2018. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (27,8 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN đạt khoảng 53 nghìn tỷ đồng, bằng 28% dự toán năm, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong khi đó, tổng chi NSNN tháng 3 ước đạt 120,38 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi quý 1 đạt 315,6 nghìn tỷ đồng, bằng 19,3% dự toán năm, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 46,7 nghìn tỷ đồng, bằng 10,9% dự toán năm , tăng 32,4%; chi trả nợ lãi đạt 30,76 nghìn tỷ đồng, bằng 24,6% dự toán năm, giảm 3,6%; chi thường xuyên đạt gần 237,2 nghìn tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán năm, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2018.

“Nhìn chung, các nhiệm vụ chi ngân sách trong tháng 3 và quý 1 được đảm bảo chặt chẽ, theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội. Do nhu cầu chi quý 1 thấp, nên cân đối NSNN về tổng thể có thặng dư.

Để định hướng sự phát triển của thị trường và chủ yếu để cơ cấu lại nợ công về kỳ hạn nợ và lãi suất huy động, trong quý 1, Bộ Tài chính thực hiện phát hành 69,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân là 12,35 năm, lãi suất bình quân là 4,91%/năm”, ông Tùng thông tin.

Liên quan đến công tác tài chính đối ngoại và quản lý nợ công, Bộ Tài chính cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2019, đã thực hiện ký kết 1 hiệp định vay vốn nước ngoài, trị giá 188,3 triệu USD.

Trả nợ của Chính phủ trong tháng 3/2019 khoảng 38.768 tỷ đồng, trong đó tổng trả nợ trong nước là 31.317 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là khoảng 7.451 tỷ đồng. Lũy kế trả nợ 3 tháng đầu của Chính phủ là 99.128 tỷ đồng, trong đó trả nợ Chính phủ trong nước khoảng 84.088 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 15.040 tỷ đồng.

Phương Thảo