Điều chỉnh kích thước chữ

Quỹ Tín dụng nhân dân Đông Minh (Đông Sơn, Thanh Hoá): Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

(NB&CL) Hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Quỹ TDND Đông Minh luôn lấy phương châm “khách hàng là mục tiêu hoạt động”.

Audio

Với phương châm “Phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững”, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Đông Minh (Đông Sơn) đã không ngừng phát triển số lượng thành viên, luôn chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu tình trạng cho vay nặng lãi, góp phần đắc lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Quỹ TDND Đông Minh luôn lấy phương châm “khách hàng là mục tiêu hoạt động”. Từ đó, giúp các thành viên nhanh chóng có vốn phát triển sản xuất. Hằng năm, Hội đồng quản trị Quỹ bám sát mục tiêu, định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và Nghị quyết Đại hội thành viên để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cho phù hợp, hiệu quả.

Trụ sở Quỹ Tín dụng nhân dân Đông Minh (Đông Sơn).

Trụ sở Quỹ Tín dụng nhân dân Đông Minh (Đông Sơn).

Quỹ TDND Đông Minh hoạt động trên địa bàn 3 xã Đông Minh, Đông Khê và Đông Thịnh của huyện Đông Sơn (Thanh Hóa). Tính đến 31/12/2020, Quỹ TDND Đông Minh đã có 1.806 thành viên. Để thu hút ngày càng nhiều thành viên tham gia, Quỹ thực hiện đổi mới hình thức hoạt động, trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên; bố trí công việc đúng với khả năng và trình độ chuyên môn của từng người; đồng thời, gắn việc hoàn thành nhiệm vụ với phân phối thu nhập, chính vì thế đã thúc đẩy được cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong công tác huy động vốn, Quỹ thực hiện đổi mới phong cách giao dịch, đa dạng hóa hình thức huy động và kỳ hạn với mức lãi suất hợp lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi xuống cơ sở, lồng ghép qua các hội nghị ở địa phương... Đến ngày 31/12/2020, tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ đạt hơn 176,328 tỷ đồng, tăng 22,83% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, Quỹ luôn chú trọng thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng cũng như tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn như: áp dụng linh hoạt lãi suất cho vay trong từng thời kỳ; tăng cường công tác thẩm định trước, trong và sau khi cho vay; phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương hướng dẫn các thành viên vay vốn áp dụng các mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao. Đến 31/12/2020, Quỹ đã giải quyết cho 588 thành viên vay, với tổng lượt vay vốn là 1.918 lượt. Với tổng doanh số vay vốn là 192,95 tỷ đồng. Trong đó vay ngắn hạn: 53,65 tỷ đồng, chiếm 52,6 % tổng dư nợ; vay trung hạn 48,3 tỷ đồng, chiếm 47,35% tổng dư nợ.

Với nhiều giải pháp hữu hiệu, đến nay, Quỹ TDND Đông Minh không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, từ đó tạo được chữ tín trong mối quan hệ với khách hàng, thực sự là địa chỉ tin cậy đối với nhân dân địa phương, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Đình Hà