Điều chỉnh kích thước chữ
Hành trình mới, con đường mới...

Quyết tâm, niềm tin & tâm thế mới

(NB&CL) Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh xác định, thực tiễn báo chí thay đổi thì công tác Hội Nhà báo cũng phải thay đổi để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp.

Audio

LTS: Một hành trình mới, con đường mới đang mở ra mang đến niềm tin và ước vọng khởi sắc. Sau những tháng ngày nhiều thử thách, tâm thế đón vận hội mới lại ăm ắp trong những ngày Xuân về. Trước thềm Xuân mới, trước thềm Đại hội XI HNBVN, chúng tôi bắt gặp những cảm xúc đầy tươi mới ấy trong những bài viết, chia sẻ của lãnh đạo Hội Nhà báo các địa phương gửi về Báo Nhà báo & Công luận. Xin được giới thiệu một số bài viết trong số đó.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức cả trong hoạt động báo chí và công tác Hội Nhà báo nhưng phát huy truyền thống báo chí cách mạng, đặc biệt là báo chí cách mạng ở Vùng mỏ Quảng Ninh - một trong những “cái nôi” hình thành giai cấp công nhân Việt Nam, tổ chức Hội và đội ngũ những người làm báo Quảng Ninh luôn vững tin sẽ vượt qua, để thực hiện thật tốt sứ mệnh của mình.

Các đại biểu tham quan Triển lãm sách, báo do Hội Nhà báo phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao Quảng Ninh tổ chức chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Các đại biểu tham quan Triển lãm sách, báo do Hội Nhà báo phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao Quảng Ninh tổ chức chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Ở địa đầu vùng Đông Bắc của Tổ quốc, báo chí cách mạng ở Vùng mỏ Quảng Ninh ra đời khá sớm. Năm 1928, chỉ ba năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Báo Thanh Niên, các chiến sĩ cộng sản trong Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội khi ấy về vùng mỏ vô sản hóa đã xuất bản báo Than để tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê nin và giác ngộ tinh thần đấu tranh cách mạng cho công nhân. Tổ chức Hội Nhà báo ở Quảng Ninh cũng ra đời khá sớm với sự kiện ngày 31/12/1959, Chi hội Nhà báo Báo Vùng mỏ - tiền thân của Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh được thành lập.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, báo chí, đội ngũ người làm báo và tổ chức Hội Nhà báo ở Vùng mỏ Quảng Ninh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của mình, được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân đánh giá cao.

Các hoạt động sinh hoạt nghiệp vụ được Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh thực hiện thường xuyên. Trong ảnh, các nhà báo thẩm định tác phẩm tham gia Giải búa liềm vàng.

Các hoạt động sinh hoạt nghiệp vụ được Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh thực hiện thường xuyên. Trong ảnh, các nhà báo thẩm định tác phẩm tham gia Giải búa liềm vàng.

Những năm gần đây, cùng với sự đổi mới, phát triển nhanh chóng của tỉnh, báo chí ở Quảng Ninh có nhiều thay đổi tích cực. Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và để đón bắt kịp xu hướng của báo chí hiện đại thế giới, đáp ứng tốt yêu cầu công tác tuyên truyền báo chí và nhu cầu không ngừng thay đổi của công chúng, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành hợp nhất các cơ quan báo chí, truyền thông ở tỉnh để thành lập một cơ quan báo chí đa phương tiện, hiện đại, vận hành theo mô hình tòa soạn hội tụ. Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Hạ Long và Cổng thông tin điện tử tỉnh. Kết quả sau hai năm vận hành (bắt đầu từ 1/1/2019), Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh đã khẳng định được tính đúng đắn của việc hợp nhất này.  

Với sự phát triển nhanh chóng của tỉnh, Quảng Ninh thời gian qua là địa bàn sôi động để báo chí tác nghiệp. Cùng với báo chí tỉnh, 53 cơ quan báo chí Trung ương và các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương khác đã lập văn phòng đại diện và cử phóng viên thường trú, theo dõi địa bàn tỉnh.

Trước tình hình đó, tổ chức Hội Nhà báo ở tỉnh cũng đã có những giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động để đáp ứng tốt yêu cầu thực tế đặt ra. Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu và các nhóm giải pháp cụ thể để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 43-CT/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, Hội Nhà báo tỉnh đã tham mưu cho tỉnh tổ chức quán triệt tới toàn thể hội viên nhà báo, ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đó, đáng chú ý là Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Hội Nhà báo tỉnh xây dựng Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các cấp Hội Nhà báo trong tỉnh đáp ứng yêu cầu công tác Hội và công tác báo chí của tỉnh trong tình hình mới. Cùng với đó là phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển và quản lý báo chí, đội ngũ người làm báo; tham gia công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ các cơ quan báo chí và cán bộ Hội Nhà báo tỉnh.

Hội Nhà báo tỉnh xác định, Chỉ thị 43-CT/TW và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là cơ sở chính trị quan trọng để báo chí, đội ngũ người làm báo và các cấp Hội Nhà báo ở tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mình. Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh đã thành lập Tổ xây dựng Đề án và phân công các đồng chí lãnh đạo Hội phụ trách các công việc để triển khai thực hiện. Việc các cấp Hội trong cả nước tiến hành đại hội, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ vừa qua là dịp để chúng tôi học tập, tham khảo các kinh nhiệm quý trong công tác Hội, công tác báo chí. Tới đây, khi Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI thảo luận, quyết nghị các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi sẽ bổ sung, hoàn thiện Đề án để trình cấp thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Tập huấn nghiệp vụ chủ đề Kể chuyện bằng hình ảnh do HNB Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm BDNV báo chí tổ chức, tháng 12 năm 2020.

Tập huấn nghiệp vụ chủ đề Kể chuyện bằng hình ảnh do HNB Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm BDNV báo chí tổ chức, tháng 12 năm 2020.

Dự thảo văn kiện Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam đã chỉ rõ bối cảnh, các xu hướng mới, những khó khăn và thách thức đối với hoạt động báo chí. Đối với tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi đã sớm đánh giá, dự báo đúng tình hình; chủ động đón bắt các xu hướng hội tụ công nghệ và dịch vụ, hình thành mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện, xu hướng “báo chí công nghệ” và “trí tuệ nhân tạo”… để thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh.

Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh xác định, thực tiễn báo chí thay đổi thì công tác Hội Nhà báo cũng phải thay đổi để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp. Đấy là những định hướng lâu dài, còn trước mắt và trong năm 2021 này, Hội Nhà báo tỉnh sẽ bám sát các chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, của tỉnh Quảng Ninh để tổ chức triển khai thực hiện. Năm 2021, tỉnh Quảng Ninh xác định chủ đề công tác là “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”. Thông qua các hoạt động nghiệp vụ của mình, báo chí và công tác Hội Nhà báo phải tham gia tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Cùng với hoạt động nghiệp vụ báo chí, đội ngũ người làm báo và tổ chức Hội cũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động xã hội như: tổ chức các hoạt động nhân đạo - từ thiện, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở tỉnh Quảng Nam, phối hợp tổ chức các giải thể thao, Hội Báo xuân. Hội Nhà báo tỉnh cũng sẽ duy trì tốt công tác quản lý báo chí thông qua việc phối hợp duy trì hiệu quả giao ban báo chí hằng tháng, hội nghị thông tin báo chí hằng tuần, giám sát việc thực hiện pháp luật về báo chí và Quy định đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, Quy định về việc hội viên là phóng viên thường trú tham gia sinh hoạt ở Hội Nhà báo địa phương…

Đón xuân mới Tân Sửu 2021, Hội Nhà báo và đội ngũ người làm báo trên địa bàn xác định rõ quyết tâm, niềm tin và tâm thế mới như vậy. Chúng tôi coi đây là hành động cụ thể chào mừng và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam đi vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Nhà báo Mai Vũ Tuấn

(Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập,Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh)