Điều chỉnh kích thước chữ

Ra mắt Liên chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(CLO) Chiều 21/6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021) và ra mắt Liên chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Audio

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị Nguyễn Thắng Lợi, cho biết: Trong năm qua công tác báo chí, xuất bản của Học viện đã đạt nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện, nhất là việc nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phổ biến nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống lý luận về công cuộc đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Liên chi hội Nhà báo Học viện. Ảnh: Đức Mạnh

Ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Liên chi hội Nhà báo Học viện. Ảnh: Đức Mạnh

Các tạp chí, bản tin, cổng thông tin điện tử, nhà xuất bản của Học viện đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích: Góp phần phản ánh sinh động thành tựu mọi mặt của sự nghiệp đổi mới đất nước; kết quả của hoạt động tư tưởng, lý luận của Đảng, kết quả nghiên cứu khoa học chính trị, những kinh nghiệm hay, những điển hình sáng tạo; tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ghi nhận và biểu dương các kết quả công việc mà tập thể đội ngũ phóng viên, biên tập viên và những người làm việc trong lĩnh vực thông tin, báo chí Học viện đạt được trong thời gian vừa qua, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, khẳng định: Các tạp chí, bản tin, trang tin điện tử Học viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phục vụ hiệu quả các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham mưu tư vấn chính sách của Học viện. Qua đó, các tạp chí, bản tin, trang tin điện tử này trực tiếp tham gia vào các nhiệm vụ trọng tâm của Học viện, nhất là đã có chuyên mục đóng góp vào quá trình soạn thảo các văn kiện và đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống…

Cũng tại buổi gặp mặt, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam cũng công bố quyết định thành lập Liên chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và ra mắt Ban Chấp hành lâm thời gồm 7 ủy viên.

PV