Điều chỉnh kích thước chữ

Rà soát, bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động đạt 99,1%

(CLO) Báo cáo kết quả công tác năm 2018 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho thấy, trong năm 2018, cả nước đã rà soát, bàn giao được 13,24 triệu sổ BHXH cho người lao động, đạt 99,1% trên tổng số người lao động đang tham gia.

Audio

Năm 2018, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn ngành đạt 100,4% kế hoạch (Ảnh TL)

Để đạt được thành tích này, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực, tập trung mọi nguồn lực, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Năm 2018, tổng số thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) toàn ngành là 332.006 tỷ đồng, vượt 1.432 tỷ đồng, đạt 100,4% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Hiện toàn quốc có 14,724 triệu người tham gia BHXH (trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,45 triệu người, BHXH tự nguyện 271 nghìn người), đạt 100,7% kế hoạch; chiếm khoảng 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi. Cả nước có 12,68 triệu người tham gia BHTN, đạt 101,1% kế hoạch; chiếm khoảng 26,2% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia BHYT là 83,515 triệu người, đạt 102,3% kế hoạch; đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc là 88,5% (vượt 3,3% so với chỉ tiêu tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg).

Hiện toàn quốc cấp được 14,5 triệu sổ BHXH, đạt tỷ lệ 99,35% tổng số đối tượng tham gia BHXH. Tổng số người tham gia BHYT trên toàn quốc được cấp thẻ là 82,25 triệu người. Thực hiện Luật BHXH, trong năm 2018, cả nước đã rà soát, bàn giao được 13,24 triệu sổ BHXH cho người lao động, đạt 99,1% trên tổng số người lao động đang tham gia.

Đồng thời BHXH cũng đã giải quyết 122.843 người hưởng BHXH hàng tháng (trong đó, hưởng lương hưu là 99.290 người); 810.033 người hưởng trợ cấp 1 lần (trong đó, hưởng chế độ BHXH 1 lần 695.363 người); 9.750.393 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 768.739 người hưởng chế độ BHTN; 37.743 người hưởng hỗ trợ học nghề; khám chữa bệnh BHYT trên 177,6 triệu lượt người...

Ngọc Hà