Điều chỉnh kích thước chữ

Sân chơi bảo vệ môi trường sáng tạo của học sinh Việt - Úc Hà Nội

(CLO) Vừa qua, Trường Liên cấp Việt - Úc Hà Nội (VAS Hanoi) đã tổ chức tổng kết chuyên đề Living Green (Sống xanh).

Audio

Là một trường giảng dạy song song chương trình Quốc tế Cambridge và chương trình Việt Nam, VAS Hanoi hướng đến các hoạt động ngoại khóa có tính xã hội, nhằm giúp học sinh thể hiện trách nhiệm của bản thân với cộng đồng một cách sáng tạo.

3F7A6859
3F7A7056

Living Green đã đem đến nhiều bất ngờ cho giáo viên và học sinh vì chưa bao giờ chủ điểm về môi trường được thể hiện đa dạng và có chiều sâu tại VAS Hanoi như lần này. Chuyên đề kéo dài gần 1 tháng, với hơn 10 hoạt động có tính sáng tạo và thực tiễn dành cho học sinh ở trong và ngoài lớp học: thiết kế thời trang, vẽ tranh, sáng tạo sản phẩm tái chế, dự án đổi rác lấy quà, làm mô hình vi khuẩn... Nhờ sự đầu tư quy mô như vậy nên học sinh chọn được hình thức phù hợp với mình, thầy, cô được đặt ở vị trí tư vấn và sân chơi đạt được hiệu quả thực tế.

3F7A6821

Học sinh trung học VAS Hanoi đã thể hiện xuất sắc kiến thức, kỹ năng liên môn STEM kết hợp với hiểu biết xã hội để thể hiện quan điểm, tiếng nói của mình trong vấn đề bảo vệ môi trường.

Ấn tượng nhất chính là những mảng khó như thời trang, vẽ tranh và làm mô hình tái chế. Học sinh thực sự yêu thích và thực hiện công việc chi tiết, có đầu tư với sản phẩm đạt chất lượng cao.

3F7A7098
3F7A7029

Thầy Nguyễn Văn Tiến - Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: "Từ năm học 2020-2021, VAS Hanoi hướng tới mục tiêu trang bị và nâng cao hiểu biết xã hội cho học sinh trong chương trình chính khóa. Đây sẽ là hành trang vững chắc cho các em học sinh trong chương trình học cũng như trong mục tiêu trang bị kỹ năng, phát triển tinh thần trách nhiệm với các vấn đề chung của cộng đồng".

3F7A7033

Qua dự án thiết thực như Living Green, mỗi học sinh được kỳ vọng sẽ là một "chiến binh" giúp lan tỏa các giá trị và hành động thiết thực bảo vệ môi trường tới nhiều người hơn nữa trong xã hội.

PV