Điều chỉnh kích thước chữ

Sáng nay, Chính phủ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

(CLO) Tại phiên họp sáng nay thuộc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ nghe Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 trình bày về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Audio
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, vào phiên họp buổi sáng: Mở đầu phiên họp, Quốc hội sẽ nghe Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Tiếp đó, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Chiều 17/7/2021, tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trước đây, khối Chính phủ là 5 Phó Thủ tướng thì tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV chỉ kiện toàn 4 chức danh Phó Thủ tướng cho nhiệm kỳ mới.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Ngay sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Tiếp đến, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 Trần Sỹ Thanh trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Tiếp theo, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra trước Quốc hội.

Đặc biệt, tại phiên họp buổi sáng nay, Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra và Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận ở Đoàn về nội dung này.

Buổi chiều, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021.

Thảo luận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025.

Trước đó, Chính phủ vừa đã có Tờ trình gửi Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Theo Tờ trình, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ mới giữ ổn định như khoá XIV có 22 cơ quan, gồm: 18 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ.

Cụ thể gồm các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế.

Các cơ quan ngang Bộ gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Quốc Trần

Bình Luận