Điều chỉnh kích thước chữ

Sáng nay, khai mạc Hội nghị Trung ương 14

(CLO) Sáng nay (14/12), Hội nghị Trung ương 14 chính thức khai mạc. Hội nghị dự kiến kéo dài đến hết tuần này.

Audio
Tại Hội nghị Trung ương 13, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã trình Trung ương về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Tại Hội nghị Trung ương 13, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã trình Trung ương về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị Trung ương lần này là sẽ xem xét, quyết định các phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trước khi trình Đại hội XIII.

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 13, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã trình Trung ương về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII theo đúng quy định, góp phần vào thành công của Hội nghị Trung ương 13 khóa XII, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.

Theo kết luận của Bộ Chính trị về công tác nhân sự, độ tuổi tái cử ủy viên Ban Chấp hành Trung ương chính thức tới thời điểm Đại hội XIII năm 2021 là không quá 60 tuổi với ủy viên T.Ư và không quá 65 tuổi với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Độ tuổi tham gia Trung ương lần đầu là không quá 55.

Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương khóa XII tái cử và nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (cả Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết); đồng thời bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII tái cử khóa XIII và giới thiệu nhân sự mới lần đầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Kết quả được đánh giá là thế hiện sự thống nhất cao với đề xuất của Bộ Chính trị.

Cụ thể, trong tổng số 227 nhân sự được quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa mới, có 119 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XII (cả chính thức và dự khuyết) được giới thiệu tái cử, 107 nhân sự được giới thiệu lần đầu tham gia Ủy viên Trung ương và 44 người tham gia Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XIII.

Thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 13, ông Lê Quang Vĩnh, Trợ lý Thường trực Ban Bí thư cho hay, Hội nghị Trung ương 13 chưa xét các trường hợp đặc biệt về tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (cả tái cử và lần đầu).

Ngoài công tác nhân sự thì một nội dung quan trọng nữa của Hội nghị Trung ương 14 là hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XIII. Từ ngày 20/10, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã công bố toàn văn các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII để lấy ý kiến nhân dân.

Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến nhân dân kéo dài tới cuối tháng 11, sau đó, Tiểu ban Văn kiện sẽ tiếp tiến hành tiếp thu, báo cáo Bộ Chính trị để trình ra Trung ương tiếp tục hoàn thiện.

T.Toàn