Điều chỉnh kích thước chữ

Sáp nhập Tạp chí Thời Trang Trẻ vào Báo Thanh Niên

(CLO) Vừa qua, tại Báo Thanh Niên, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã công bố Quyết định số 1209-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 6/2/2020 về việc sáp nhập Tạp chí Thời Trang Trẻ vào Báo Thanh Niên và duyệt chương trình công tác năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Báo Thanh Niên.

Báo nói Công luận
Anh Lê Quốc Phong (giữa) trao quyết định sáp nhập Tạp chí Thời Trang Trẻ vào Báo Thanh Niên. Ảnh: Vương Quan Khải

Anh Lê Quốc Phong (giữa) trao quyết định sáp nhập Tạp chí Thời Trang Trẻ vào Báo Thanh Niên. Ảnh: Vương Quan Khải

Phát biểu tại buổi trao quyết định, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thông tin về nhiệm vụ quy hoạch báo chí của Đoàn và nhấn mạnh: “Ban Bí thư T.Ư Đoàn trân trọng những kết quả đạt được của Tạp chí Thời Trang Trẻ trong 28 năm qua cùng vị thế trong lòng bạn đọc với nội dung liên quan đến hướng dẫn lối sống, giáo dục thẩm mỹ, kỹ năng cho người trẻ… Trong chặng đường mới, tôi tin tưởng rằng, bằng kinh nghiệm, năng lực và bề dày của Báo Thanh Niên sẽ phát huy những điểm sáng ấy để tiếp tục đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng Tạp chí Thời Trang Trẻ hơn nữa…”.

Về kế hoạch năm 2020 của Báo Thanh Niên, Bí thư thứ nhất chỉ đạo Báo cần làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức các tuyến bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thông tin, ghi nhận những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước. Báo cần chủ động xây dựng các tuyến bài khắc họa sự đóng góp của thanh niên với Đảng; tạo diễn đàn góp ý văn kiện có chiều sâu, đậm nét; vẫn tiếp tục có các tuyến bài nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực…

Bí thư thứ nhất cũng chỉ đạo Báo Thanh Niên đầu tư cho chiều sâu những tuyến bài nêu gương người tốt việc tốt; phối hợp với Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn tổ chức đêm gala tuyên dương thanh niên sống đẹp, sống có ích...

P.V