Điều chỉnh kích thước chữ

SCIC sẽ nhận phần vốn nhà nước tại Bệnh viện Giao thông vận tải

(CLO) Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đồng ý với phương án chuyển giao quyền đại diện sở hữu 71,13% vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải từ Bộ GTVT sang SCIC.

Audio

Sự kiện: Bệnh viện

Cổ đông Nhà nước hiện nắm 5 27.844.370 cổ phiếu, tương đương 71,13% vốn điều lệ Bệnh viện Giao thông vận tải

Cổ đông Nhà nước hiện nắm 5 27.844.370 cổ phiếu, tương đương 71,13% vốn điều lệ Bệnh viện Giao thông vận tải

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) vừa có công văn số 1923/UBQLV-TH gửi Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) liên quan đến phương án chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

Tại công văn này, CMSC đồng ý với phương án chuyển giao quyền đại diện sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải từ Bộ GTVT sang SCIC.

CMSC yêu cầu SCIC có trách nhiệm phối hợp với Bộ GTVT căn cứ phương án đã được chấp thuận để thực hiện việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty CP Bệnh viện GTVT theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 248/TB-VPCP ngày 23/7/2020.

Sau khi hoàn thành việc chuyển giao đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải, SCIC thực thiện quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước theo quy định của pháp luật, chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước tại bệnh viện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, kiện toàn tổ chức, bộ máy và xây dựng phương hướng phát triển Bệnh viện.

Tính đến đầu tháng 10/2020, Bệnh viện Giao thông vận tải đã hoàn tất mọi thủ tục tăng vốn điều lệ, bao gồm việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 (ngày 4/9/2019) và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 2 (ngày 25/9/2019).

Theo đó, vốn điều lệ của Bệnh viện Giao thông vận tải đã tăng từ 168 tỷ đồng lên 391,459 tỷ đồng, do việc hạch toán giá trị Dự án ODA tòa nhà Bệnh viện vào phần vốn nhà nước. Điều này dẫn tới việc, cổ đông Nhà nước từ chỗ chỉ nắm 5.498.400 cổ phiếu, chiếm 32,73% vốn điều lệ, nay tăng lên 27.844.370 cổ phiếu, tương đương 71,13% vốn điều lệ.

T.Toàn