Điều chỉnh kích thước chữ

Sẽ kiểm soát đặc biệt các tổ chức tín dụng

(CLO) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 11/2019/TT-NHNN quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2019.

Audio
Các tổ chức tín dụng nếu thuộc một trong 7 trường hợp được quy định tại Thông tư 11/2019/TT-NHNN sẽ được đặt vào diện kiểm soát đặc biệt (Ảnh minh họa)

Các tổ chức tín dụng nếu thuộc một trong 7 trường hợp được quy định tại Thông tư 11/2019/TT-NHNN sẽ được đặt vào diện kiểm soát đặc biệt (Ảnh minh họa)

Theo đó, các tổ chức tín dụng (không bao gồm ngân hàng chính sách) nếu thuộc một trong 7 trường hợp sau đây sẽ được đặt vào diện kiểm soát đặc biệt bao gồm: Thiếu hụt tài sản có tính thanh khoản cao ở mức 20% trở lên tại thời điểm tính toán tỷ lệ khả năng chi trả dẫn đến không duy trì được tỷ lệ khả năng chi trả trong 3 tháng liên tục;

Không có khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ trong 1 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán và có tỷ lệ giữa tổng nợ xấu, nợ cơ cấu tiềm ẩn trở thành nợ xấu, nợ xấu đã bán chưa xử lý được so với tổng nợ và nợ xấu đã bán chưa xử lý được ở mức 10% trở lên tại thời điểm liền sau 1 tháng kể từ ngày nghĩa vụ nợ đến hạn thanh toán;

Tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 thấp hơn 4% trong 06 tháng liên tục và có tỷ lệ giữa tổng nợ xấu, nợ cơ cấu tiềm ẩn trở thành nợ xấu, nợ xấu đã bán chưa xử lý được so với tổng nợ và nợ xấu đã bán chưa xử lý được ở mức 10% trở lên tại thời điểm liền sau 6 tháng liên tục mà tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 của tổ chức tín dụng thấp hơn 4%;

Không có khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ trong 3 tháng kể từ ngày nghĩa vụ nợ đến hạn thanh toán;

Số lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng lớn hơn 50% giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

Không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn trong thời gian 12 tháng liên tục hoặc tỷ lệ an toàn vốn thấp hơn 4% trong thời gian 6 tháng liên tục;

Xếp hạng yếu kém trong 2 năm liên tục theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đáng chú ý, Thông tư còn yêu cầu, khi tổ chức tín dụng nằm trong 4 trường hợp đầu tiên phải kịp thời báo cáo NHNN về thực trạng, nguyên nhân, các biện pháp đã áp dụng, các biện pháp dự kiến áp dụng để khắc phục và các đề xuất, kiến nghị.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2019 và thay thế Thông tư số 07/2013/TT-NHNN ngày 14/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng.

Việt Hà