Điều chỉnh kích thước chữ

Sẽ lấy ý kiến rộng rãi về sách giáo khoa như lấy ý kiến dự thảo văn bản pháp luật

(CLO) Tới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các lực lượng xã hội về nội dung sách giáo khoa trước khi Bộ trưởng ký ban hành.

Audio

Chương trình phổ thông 2018 đang được triển khai ở lớp 1 và nhận nhiều ý kiến phản hồi của giáo viên, phụ huynh và xã hội trong đó có nhiều ý kiến góp ý liên quan đến nội dung sách giáo khoa, đặc biệt là sách giáo khoa Tiếng Việt 1 Cánh Diều.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hiệu quả, đúng quy định, theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Công văn số 3977/BGDĐT-GDTH để chỉ đạo các địa phương tăng cường thực hiện một số giải pháp sau:

Chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình lớp 1 theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học, hoạt động giáo dục để không gây quá tải, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình mới được xây dựng theo hướng mở; giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học, không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh.

Sách Cánh Diều đang nhận được nhiều ý kiến đóng góp, phản biện (ảnh nguồn internet).

Sách Cánh Diều đang nhận được nhiều ý kiến đóng góp, phản biện (ảnh nguồn internet).

Thời khóa biểu cần bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa các môn học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1.

Chỉ đạo các nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực người học;

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn tại Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học;

Tăng cường trao đổi thông tin để cha mẹ học sinh nắm được yêu cầu đổi mới của chương trình và đồng hành cùng nhà trường thực hiện hiệu quả chương trình.

Tăng cường dự giờ, thăm lớp, hỗ trợ thường xuyên cho giáo viên trong quá trình triển khai thực hiện chương trình;

Chủ động phối hợp với các nhà xuất bản, cơ sở đào tạo giáo viên trong công tác bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên một cách phù hợp.

Trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu các Sở GD&ĐT tăng cường nắm bắt thông tin phản ánh từ các nhà trường, giáo viên và phụ huynh học sinh để trao đổi, cung cấp thông tin, giải đáp kịp thời và tổng hợp các ý kiến phản ánh về Bộ GD&ĐT theo quy định.  

Để xử lý kịp thời, hiệu quả các khó khăn khi sử dụng sách giáo khoa trong giảng dạy và có phương án khắc phục khi phát hiện lỗi trong SGK, theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ thì Bộ GD&ĐT đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Chỉ đạo các nhà xuất bản, các tác giả viết sách giáo khoa thực hiện các giải pháp linh hoạt, đa dạng để kịp thời hỗ trợ địa phương và giáo viên khắc phục những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chương trình.

Chỉ đạo các Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên chủ động lựa chọn ngữ liệu khác phù hợp (nếu cần thiết) để tổ chức dạy học cho học sinh căn cứ vào yêu cầu của ngữ liệu được quy định trong Chương trình Ngữ văn, căn cứ vào trình độ học sinh, căn cứ vào mục tiêu của hoạt động dạy học đúng theo quy định của chương trình và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Qua thực tế thực hiện việc thẩm định SGK lớp 1 thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa;

Tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa và những vướng mắc cần được bổ sung hoàn thiện, Bộ GD&ĐT đã và đang thực hiện các nội dung sau:

Đã ban hành Thông tư số 23/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa;

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa theo Thông tư số 33/2017/TT để khắc phục mộ số vướng mắc liên quan đến thẩm định SGK lớp 2, lớp 6.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, hiện nay Bộ GD&ĐT đang tiếp tục nghiên cứu để bổ sung các quy định về việc tổ chức thực nghiệm khi biên soạn sách giáo khoa;

Dự kiến thực hiện lấy ý kiến trên Cổng thông tin của Bộ tương tự như quy trình lấy ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Trinh Phúc