Điều chỉnh kích thước chữ

Sẽ phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến với Quốc hội

(CLO) Ông Đỗ Văn Chiến Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam hứa sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; phản ánh trung thực, đầy đủ đến với Quốc hội và các cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

Audio

Sáng ngày 10/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với TP Vinh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 4 thuộc tỉnh Nghệ An tham dự Hội nghị.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Trong chương trình hành động của mình, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh các nội dung trọng tâm: Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; phản ánh trung thực, đầy đủ đến với Quốc hội và các cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

Thường xuyên chịu sự giám sát của Nhân dân; đề cao trách nhiệm, tiếp nhận đơn thư của công dân, nghiên cứu kỹ nội dung, kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đồng thời thực hiện giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết.

Không ngừng nghiên cứu, học tập; bổ sung, hoàn thiện thêm kiến thức để tham gia có hiệu quả các hoạt động của Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhân dân trên các lĩnh vực như ban hành các đạo luật; quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; thực hiện giám sát tối cao.

Với tư cách là Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến hứa sẽ tích cực tham gia ý kiến vào sự lãnh đạo chung của Đảng và Nhà nước, toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Quan tâm nhiều hơn đến một số nội dung sau: Chính sách phát triển đồng đều kinh tế - xã hội giữa các khu vực, vùng miền; chính sách về tôn giáo, dân tộc, kiều bào để góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh tổng hợp, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các ứng viên tham dự Hội nghị.

Các ứng viên tham dự Hội nghị.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam hứa sẽ quan tâm giám sát, phản biện xã hội đối với các Chương trình mục tiêu Quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (trong đó, tỉnh Nghệ An có 11 huyện phía Tây, hàng triệu người dân được hưởng lợi từ Chương trình này).

Đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao thực chất vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp từ Trung ương đến địa phương, cơ sở, nhất là giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu doanh nghiệp và người dân; thật sự phát huy dân chủ, tham gia ý kiến xác đáng để góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Với tư cách là thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Trung ương, ông Đỗ Văn Chiến hứa sẽ kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần kiềm chế, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

Với vai trò là Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến cũng hứa sẽ dành tâm sức đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, cứu trợ nhân đạo để giúp đỡ người yếu thế, người còn nhiều khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau.

Quốc Trần

Bình Luận