Điều chỉnh kích thước chữ

Sẽ sáp nhập, giải thể nhiều trường cao đẳng, trung cấp yếu kém, hoạt động không hiệu quả

(CLO) Đến năm 2021, cả nước sẽ giảm tối thiểu 10% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập (riêng trường trung cấp là 15%) và tiếp tục giảm thêm 10% đến năm 2025.

Audio
Đến năm 2021 phấn đấu 80% người học nghề ra có việc làm hoặc có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo. Ảnh minh họa.

Đến năm 2021 phấn đấu 80% người học nghề ra có việc làm hoặc có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo. Ảnh minh họa.

Đó là những nội dung đáng chú ý trong Nghị quyết chuyên đề về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030 của Ban Cán sự Đảng Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành.

Theo đó, thời gian tới các cơ sở yếu kém hay hoạt động không hiệu quả sẽ được sáp nhập hoặc giải thể. Đồng thời sẽ từng bước sáp nhập các trường trung cấp vào trường cao đẳng; sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp thành một cơ sở GDNN trên địa bàn cấp huyện, hợp tác chặt chẽ với các trường cao đẳng, trung cấp để tổ chức đào tạo.

Theo mục tiêu của Nghị quyết, đến năm 2021 phấn đấu nâng quy mô tuyển sinh đạt 2,6 triệu người mỗi năm. Ít nhất 80% người học ra có việc làm hoặc có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo.

Có 40 trường được kiểm định, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí của trường chất lượng cao, trong đó từ 3 - 5 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20 (nhóm các nền kinh tế lớn); 40 trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4 (gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan và Philippines).

Đến năm 2025, nâng quy mô tuyển sinh đạt trên 4,6 triệu người, có 70 trường được kiểm định, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí của trường chất lượng cao.

Trong đó có từ 5 - 7 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20; 40 trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4. Đến năm 2030, GDNN Việt Nam sẽ phấn đấu đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN.

Về mạng lưới các cơ sở GDNN, đến 2021 sẽ giảm tối thiểu 10% số cơ sở GDNN công lập, trong đó số lượng trường trung cấp giảm tối thiểu 15%.

Có ít nhất 10% cơ sở GDNN công lập tự chủ về tài chính. Đến năm 2025 tiếp tục giảm tối thiểu 10% số cơ sở GDNN công lập so với 2021; phấn đấu có tối thiểu 20% cơ sở GDNN công lập tự chủ về tài chính.

Được biết, hiện cả nước có khoảng 1.900 cơ sở GDNN, trong đó có 409 trường cao đẳng, 583 trường trung cấp và hơn 900 trung tâm GDNN.

Minh Châu