Điều chỉnh kích thước chữ

Sẽ tạm ngừng hoạt động quá cảnh mặt hàng phế liệu qua lãnh thổ Việt Nam?

(CLO) Bộ Công Thương đang phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan xây dựng Thông tư quy định tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất đối với một số loại phế liệu và Thông tư quy định cửa khẩu nhập khẩu (NK) phế liệu.

Audio
Một lô đồng phế liệu lậu do Cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện. Ảnh minh họa 

Triển khai thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động NK và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, để đảm bảo việc thực thi phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Bộ Công Thương đang phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan xây dựng Thông tư quy định tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất đối với một số loại phế liệu và Thông tư quy định cửa khẩu NK phế liệu. 

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng đang phối hợp cùng các cơ quan liên quan đang rà soát biện pháp tạm ngừng hoạt động quá cảnh mặt hàng phế liệu qua lãnh thổ Việt Nam.

Xung quanh vấn đề này, Bộ Công Thương cũng có văn bản gửi Tổng cục Hải quan cho biết, sau khi ban hành các thông tư này, bộ sẽ thông báo về thời điểm áp dụng để Tổng cục Hải quan được biết.

Trước ý kiến của Bộ Công Thương về thủ tục đối với mặt hàng phế liệu kinh doanh tạm nhập, tái xuất và quá cảnh, Tổng cục Hải quan đã có văn bản thông báo tới cục hải quan các tỉnh, thành phố cho biết trong thời gian Bộ Công Thương chưa ban hành thông tư hướng dẫn thì việc kinh doanh tạm nhập tái xuất phế liệu thực hiện theo quy định hiện hành.

Mới đây, Tổng cục Hải quan cũng có văn bản hướng dẫn hải quan địa phương xử lý trường hợp vận chuyển phế liệu đặc thù qua cửa khẩu đường thủy nội địa.

Tổng cục Hải quan cho biết, liên quan đến việc NK phế liệu qua cửa khẩu đường thủy nội địa, Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong đó kiến nghị bổ sung quy định không cho phép phế liệu NK qua cửa khẩu đường thủy nội địa. Tuy nhiên đến nay, Thủ tướng Chính phủ chưa có ý kiến chỉ đạo về nội dung này.

Theo đó, để tránh ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu, trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg thì cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan giải quyết thủ tục hải quan đối với phế liệu NK qua đường thủy nội địa theo đúng quy định.

 

Thành Văn