Điều chỉnh kích thước chữ

Siết chặt công tác đào tạo, sát hạch và cấp đổi giấy phép lái xe

(CLO) Tổng cục đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông vận tải (GTVT) các tỉnh, thành phố quản lý chặt công tác đào tạo, sát hạch và cấp đổi giấy phép lái xe; các trung tâm sát hạch lắp đặt, kết nối hệ thống camera giám sát trước ngày 25/12/2019.

Audio
Tổng cục đường bộ Việt Nam đề nghị các trung tâm sát hạch lắp đặt, kết nối hệ thống camera giám sát trước ngày 25/12/2019

Tổng cục đường bộ Việt Nam đề nghị các trung tâm sát hạch lắp đặt, kết nối hệ thống camera giám sát trước ngày 25/12/2019

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở GTVT chỉ đạo các trung tâm sát hạch các trung tâm sát hạch lái xe phải lắp đặt và kết nối hệ thống camera giám sát tại phòng sát hạch lý thuyết và trên sân sát hạch về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 25/12 tới theo hướng dẫn.

Đồng thời, tổ chức lưu trữ dữ liệu giám sát phòng sát hạch lý thuyết, dữ liệu giám sát sân sát hạch, kết quả sát hạch lý thuyết, trong hình và trên đường theo quy định. Lắp đặt camera giám sát quá trình sát hạch lái xe trong hình các hạng F và lưu trữ dữ liệu tại trung tâm sát hạch trong thời gian tối thiểu 2 năm. 

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện, năm 2019 công tác đào tạo sát hạch có những đột phá và làm tốt hơn những năm trước đây. Tất cả các vấn đề đều được siết chặt và nâng cao hơn từ lý thuyết đến thực hành.

Ngay sau khi thông tư số 38 có hiệu lực thì tất cả trung tâm đào tạo sát hạch phải truyền dữ liệu về Tổng cục đường bộ để lưu trữ, bản thân các trung tâm cũng lưu dữ liệu trong 2 năm (trước đây là 1 năm).

Bên cạnh đó, ngay sau khi thi sát hạch điểm sẽ được truyền về Tổng cục để không có sự can thiệp của con người  cũng như những vấn đề sau khi thi, đảm bảo công khai, minh bạch, hạn chế tối đa tiêu cực.  

Tổng cục đường bộ cũng đang triển khai cho tất cả các trung tâm sát hạch tiến tới cùng với các Sở GTVT cấp bằng cho thí sinh đạt sau 2 tiếng đồng hồ. Kết nối bằng chữ ký số, sau khi Sở GTVT duyệt đi kết quả thì sau 2 tiếng sẽ cấp luôn cho thí sinh đạt tại cơ sở thi để không phải đi lại, giảm giá thành.

Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện

Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện

Đối với cơ quan, bộ phận liên quan đến công tác sát hạch, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tăng cường kiểm tra đột xuất công tác đào tạo, sát hạch lái xe để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra dữ liệu giám sát phòng sát hạch lý thuyết để kịp thời phát hiện, xử lý sát hạch viên vi phạm cơ chế. Lập biên bản hủy bỏ kết quả sát hạch và xử lý học viên cố tình sử dụng điện thoại trong quá trình sát hạch.

Bên cạnh đó, bộ phận liên quan phải kiểm tra chặt chẽ điều kiện và hồ sơ dự sát hạch, yêu cầu học viên tự khai đầy đủ thông tin trong các biên bản sát hạch để phát hiện học viên không biết chữ tham gia sát hạch lái xe. 

Về quy chế sát hạch, người dự sát hạch lái xe hạng A1, A2 không được công nhận trúng tuyển được đăng ký với cùng một cơ quan quản lý sát hạch cấp GPLX để được sát hạch lại sau 4 ngày kể từ ngày sát hạch không đạt, với người dự sát hạch lái xe hạng A3, A4 và các hạng ô tô, thời gian sát hạch lại là sau 7 ngày.

Bộ phận tiếp nhận và xử lý hồ sơ đổi giấy phép lái xe các địa phương được giao nhiệm vụ thực hiện tra cứu cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe để kịp thời phát hiện các trường hợp giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng nhưng giả khai báo mất để xin cấp lại hoặc các trường hợp sử dụng giấy phép lái xe không hợp lệ.

Tổng cục đường bộ Việt Nam cũng đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành chỉ đạo bộ phận liên quan kiểm tra, xác minh việc học tập, công tác ở nước ngoài của người Việt Nam để kịp thời ngăn chặn các trường hợp sử dụng giấy phép lái xe nước ngoài không hợp lệ đổi giấy phép lái xe.

Thế Anh