Điều chỉnh kích thước chữ

Siết chặt quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn của các phương tiện giao thông

(CLO) Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT "Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ".

Audio
Tăng cường quản lý về tốc độ, khoảng cách an toàn của các phương tiện tham gia giao thông đường bộ (Ảnh minh họa)

Tăng cường quản lý về tốc độ, khoảng cách an toàn của các phương tiện tham gia giao thông đường bộ (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư được áp dụng đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý và thực hiện các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông đường bộ, trừ xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2019 và thay thế Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/ 12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Cụ thể, khi tham gia giao thông trên đường bộ, người điều khiển phương tiện phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai xe (thuộc chủng loại xe cơ giới, xe máy chuyên dùng) được ghi trên biển báo hiệu đường bộ. 

Tại những đoạn đường không bố trí biển báo hạn chế tốc độ, không bố trí biển báo khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải thực hiện theo các quy định về tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông trong khu vực đông dân cư.

Tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông ngoài khu vực đông dân cư. Tốc độ tối đa cho phép đối với xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự trên đường bộ.

Tốc độ của các loại xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trên đường cao tốc. Khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường và các trường hợp phải giảm tốc độ được quy định trong Thông tư.

Bên cạnh đó, việc lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ thực hiện theo quy định của pháp luật về biển báo hiệu đường bộ và phải căn cứ vào điều kiện thực tế của đoạn tuyến, tuyến đường về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, lưu lượng, chủng loại phương tiện,…

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải điều khiển xe chạy với tốc độ phù hợp điều kiện của cầu, đường, mật độ giao thông, địa hình, thời tiết và các yếu tố ảnh hưởng khác để bảo đảm an toàn giao thông.

P.V