Điều chỉnh kích thước chữ

Siết chặt quy định về việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

(CLO) Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang dự thảo Nghị định quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và trên đường thủy nội địa

Audio
Bộ GTVT sẽ siết chặt quy định về việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và trên đường thủy nội địa (Ảnh minh họa)

Bộ GTVT sẽ siết chặt quy định về việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và trên đường thủy nội địa (Ảnh minh họa)

Theo dự thảo, phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải đảm bảo đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, thiết bị chuyên dùng của phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành.

Phương tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm phải dán biểu trưng hàng hóa nguy hiểm. Nếu trên một phương tiện có nhiều loại hàng hóa nguy hiểm khác nhau thì phương tiện phải dán đủ biểu trưng của các loại hàng hóa đó. Vị trí dán biểu trưng ở hai bên và phía sau của phương tiện.

Bên cạnh đó; phương tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm, sau khi dỡ hết hàng hóa nguy hiểm nếu không tiếp tục vận tải loại hàng hóa đó thì phải được làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm.

Việc làm sạch, bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện được thực hiện theo quy trình và ở đúng nơi quy định.

Các bao bì, thùng chứa hàng hoá nguy hiểm chưa được làm sạch bên trong và bên ngoài sau khi dỡ hết hàng hoá nguy hiểm cũng được coi là hàng hoá nguy hiểm tương ứng.

Đặc biệt; dự thảo nêu rõ không cho phép vận chuyển các loại thuốc nổ, khí ga, xăng, dầu và các chất dễ cháy, nổ khác đi qua các công trình hầm có chiều dài từ 100m trở lên.

Không được vận chuyển người và các loại thuốc nổ, khí ga, xăng, dầu và các chất dễ cháy, nổ khác trên cùng một chuyến phà.

Theo dự thảo Nghị định của Bộ GTVT, hàng hóa nguy hiểm được phân thành 9 loại và nhóm loại:

Loại 1. Chất nổ và vật phẩm dễ nổ 

Loại 2. Khí dễ cháy; khí không dễ cháy, không độc hại và khí độc hại.

Loại 3. Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử nhạy.

Loại 4 gồm: Chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng và chất nổ rắn được ngâm trong chất lỏng hoặc bị khử nhạy. Chất có khả năng tự bốc cháy và chất khi tiếp xúc với nước tạo ra khí dễ cháy

Loại 5 gồm: Chất ôxi hóa và Perôxít hữu cơ.

Loại 6 gồm: Chất độc và chất gây nhiễm bệnh.

Bên cạnh đó, có loại 7: Chất phóng xạ; loại 8: Chất ăn mòn và loại 9: Chất và vật phẩm nguy hiểm khác.

P.V