Điều chỉnh kích thước chữ

Sở Giáo dục Hà Nội thông tin về trường học có 100% vốn đầu tư nước ngoài

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa có văn bản chính thức về trường có 100% vốn nước ngoài. Theo đó, trên toàn thành phố chỉ có 14 trường mầm non và 11 trường cấp phổ thông có 100% vốn đầu tư nước ngoài đã đăng ký hoạt động với Sở.

Audio

Sở nhận đinh, các văn bản của Nhà nước chưa có định nghĩa khái niệm trường “quốc tế”. Tại Khoản 1 Điều 48 Luật Giáo dục 2005 quy định hệ thống giáo dục quốc dân có 3 loại hình nhà trường gồm: Trường công lập, trường tư thục và trường dân lập (trong Luật Giáo dục 2019, loại hình dân lập chỉ áp dụng cho cơ sở giáo dục mầm non). Như vậy, theo quy định hiện hành, pháp luật chỉ quy định 3 loại hình trường nêu trên.

Ông Kiều Văn Minh (Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, tính đến tháng 8/2019, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 14 trường mầm non và 11 trường cấp phổ thông có 100% vốn đầu tư nước ngoài đã đăng ký hoạt động với Sở GD&ĐT Hà Nội; 3 trường mầm non có vốn đầu tư Việt Nam và nước ngoài.

Một số trường như: Trường UNIS, Alexandre Yersin, HIS, Nhật Bản... được thành lập bởi liên Bộ GD&ĐT và Bộ Ngoại giao đang làm thủ tục đăng ký hoạt động với Sở GD&ĐTHà Nội theo quy định của Nghị định 86.

Về hoạt động: Các trường có 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn do Sở GD&ĐT Hà Nội quản lý và cấp phép hoạt động đã hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật, đều bảo đảm việc công khai các hoạt động đào tạo, chất lượng đào tạo với cha mẹ học sinh trên trang thông tin của trường và báo cáo định kỳ với Sở GD&ĐT Hà Nội và các Sở liên quan.

Đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu về bằng cấp, giấy phép lao động và các giấy tờ pháp lý khác. Việc thực hiện giảng dạy chương trình, sách giáo khoa phổ thông môn học được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đối với các trường phổ thông nước ngoài.

Bên cạnh đó, thực tế vẫn có một số trường không có tên “quốc tế” nhưng đã tự tuyên truyền bằng mác “quốc tế” khi nhà trường có tham gia giảng dạy chương trình nước ngoài và có giáo viên người nước ngoài. “Tên gọi của các nhà trường được xác định trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

Nếu trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập không thể hiện nội dung đăng ký tên “quốc tế” mà nhà trường cố tình trưng biển “quốc tế” là vi phạm. Những trường nào quảng cáo sai về chương trình, bằng cấp, chứng chỉ đã được cấp phép giảng dạy tại trường phải chịu trách nhiệm trước pháp luật” - ông Kiều Văn Minh khẳng định.

Theo đó, ông Kiều Văn Minh khuyến cáo, tên gọi của nhà trường không nói lên tất cả. Do đó, phụ huynh khi lựa chọn trường cho con em, cần xem xét đầy đủ các thông tin như chương trình giáo dục và ngôn ngữ giảng dạy, giáo viên, cơ sở vật chất, học sinh, vốn đầu tư, mô hình quản trị... về nhà trường thông qua nhiều kênh khác nhau như trang web của trường, của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Để xác minh các trường quốc tế đăng ký trên địa bàn, Sở cung cấp danh sách 25 trường đã đăng ký hoạt động với Sở:

Báo Công luận
0147_25_trYYng_hYc_co_vYn_YYu_tY_nYYc_ngoai

Lương Minh