Điều chỉnh kích thước chữ

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên

(CLO) Đây là một điểm mới trong dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục hứa hẹn sẽ khắc phục tình trạng tuyển dụng và sa thải giáo viên ồ ạt như hiện nay. Theo đó, là rất nhiều vấn nạn xung quanh ngành giáo dục như chất lượng giáo viên, chất lượng giảng dạy...

Audio
Hình ảnh các giáo viên hợp đồng ở Sóc Sơn tìm cách kêu cứu lên các cơ quan chức năng. Ảnh: L.Đ

Hình ảnh các giáo viên hợp đồng ở Sóc Sơn tìm cách kêu cứu lên các cơ quan chức năng. Ảnh: L.Đ

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GD-ĐT thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng GD-ĐT thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Dự thảo lần này có một số điểm đáng chú ý và thu hút sự nhiều sự quan tâm đó là:

Phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở giáo dục và Đào tạo, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT theo quy định.

Chấp thuận việc thành lập trường cao đẳng sư phạm, phân hiệu trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu cơ sở giáo dục đai học.

Theo đó, văn bản dự thảo quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với công chức lãnh đạo đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng GD-ĐT phù hợp với hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giao cho đơn vị phù hợp giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý trường bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục tỉnh, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đai học công lập trực thuộc tỉnh, các cơ sở giáo dục đại học tự thục trên địa bàn.

Đặc biệt đáng quan tâm là Sở GD-ĐT phải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch hàng năm về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Nhằm tránh được tình trạng tuyển dụng và sa thải giáo viên không khoa học như hiện nay, dẫn đến nhiều bất cập khó xử lý trong thời gian vừa qua.

Ngoài ra, sở GD-ĐT có nhiệm vụ hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo và chức danh theo dõi giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Kiểm tra và xác nhận các điều kiện đảm chất lượng đào tạo để Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn, tham gia thẩm định thực tế đề án thành lập cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Phải thường xuyên cập nhật thông tin về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của ngành thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục.

Sở GD-ĐT cũng phải thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về công khai lĩnh vực giáo dục của địa phương thuộc phạm vi quản lý với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Lương Minh