Điều chỉnh kích thước chữ

Sở Giao thông vận tải Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác truyền thông với Báo Kinh tế - Đô thị

(CLO) Nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực Giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố, ngày 24/11/2017, tại Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác truyền thông với Báo Kinh tế - Đô thị.

Audio

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Biên tập Lại Bá Hà đã báo cáo về kết quả công tác phối hợp tuyên truyền hoạt động của Ngành GTVT Hà Nội và Báo Kinh tế - Đô thị trong những năm qua.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác truyền thông với  Báo Kinh tế - Đô thị 1
Sở Giao thông vận tải Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác truyền thông với  Báo Kinh tế - Đô thị 

Sau khi trao đổi và thảo luận, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội và Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị đã tiến hành ký biên bản ghi nhớ hợp tác truyền thông giai đoạn 2018-2020, thống nhất phối hợp triển khai công tác tuyên truyền trên các ấn phẩm Báo Kinh tế & Đô thị (báo in, báo điện tử) về các chủ trương, chính sách pháp luật Nhà nước, quy định của Thành phố về  Ngành Giao thông vận tải thủ đô; Thông tin, quảng bá các hoạt động quản lý Nhà nước chuyên ngành của Sở Giao thông vận tải Hà Nội, giải quyết kịp thời những vấn đề nóng, bức xúc dân sinh trên địa bàn Thủ đô, xây dựng văn hóa giao thông, tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

Tuyên truyền, định hướng dư luận đối với các nhiệm vụ chính trị nổi bật của Sở Giao thông vận tải Hà Nội như: Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố về việc thông qua Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030” và kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 28/9/2017 về việc triển khai thực hiện đề án; Triển khai BRT; Điều chuyển luồng tuyến vận tải; Triển khai thẻ vé điện tử; Ứng dụng công nghệ Iparking; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến,…; Tuyên truyền, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực hoạt động của Sở và các đơn vị trực thuộc,…

PV