Điều chỉnh kích thước chữ

Sở GTVT Hà Nội: Thông báo kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

(CLO) Thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ Hà Nội tại Kế Hoạch Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 27 – CT/TU ngày 19/11/2014 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội “về việc tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới”...

Audio

Trong 03 năm qua, Sở GTVT Hà Nội đã đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống báo cháy cho tất cả toà nhà, trang bị các loại bình chữa cháy, thang dây… Các phòng, ban, trung tâm, đơn vị còn lại có trụ sở riêng đều được trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy như: bình chữa cháy xách tay, bình chữa cháy xe đẩy, dây thừng, câu liêm, thang tre, ống dẫn nước, nội quy phòng cháy, tiêu lệnh chữa cháy…

Đầu năm 2017 Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã lập dự toán kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa cháy của cả năm 2017. Công tác duy tu sửa chữa hệ thống báo cháy của năm 2017 đang được triển khai thực hiện hoàn thành trong tháng 12 năm 2017.

Sở GTVT Hà Nội: Thông báo kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  1
ảnh rminh họa 

Phương án phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở Sở Giao thông vận tải Hà Nội số 2 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội đã được cơ quan Phòng cháy, chữa cháy Hà Nội phê duyệt thông qua. Hệ thống báo cháy tự động đã được triển khai lắp đặt tại tất cả các phòng làm việc.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành các văn bản chỉ đạo cấp ủy, đơn vị trong việc triển khai thực hiện chỉ thị số 27-CT/TU của Thành ủy, các văn bản triển khai công tác PCCC&CNCH theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND Thành phố.

Hàng năm, đội phòng cháy, chữa cháy của Sở GTVT Hà Nội được tập huấn và được cấp chứng chỉ nghiệp vụ cho từng đội viên đội phòng cháy, chữa cháy. Các đơn vị trực thuộc Sở đều đã được thành lập Ban chỉ đạo và đội phòng cháy, chữa cháy riêng từng đơn vị. Các đội phòng cháy, chữa cháy của từng đơn vị đều được Cảnh sát PCCC tổ chức các lớp tập huấn và được cấp chứng chỉ nghiệp vụ cho từng đội viên đội phòng cháy chữa cháy.

PV