Điều chỉnh kích thước chữ

Sở GTVT Hà Nội triển khai dịch vụ công trực tuyến

(CLO) Thực hiện văn bản số 11726/BGTVT-TTCNTT của Bộ Giao thông Vận tải, Sở GTVT Hà Nội vừa có thông báo số 1211/TB-SGTVT về việc triển khai sử dụng chính thức phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia.

Báo nói Công luận

Theo đó, từ ngày 1/11/2018, việc tiếp nhận và giải quyết các dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục Liên vận Quốc tế Việt Nam - Lào - Campuchia thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ được chuyển sang thực hiện tại Cổng một cửa điện tử Quốc gia.

Tổ chức, cá nhân đăng ký gửi hồ sơ trực tuyến tại chuyên mục Dịch vụ công trực tuyến trên website của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (http://sogtvt.hanoi.gov.vn) hoặc truy cập trực tiếp tại địa chỉ: https://vnsw.gov.vn/

Sở GTVT Hà Nội triển khai dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia 

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Cổng một cửa điện tử Quốc gia bao gồm:

1.     Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia;

2.     Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia;

3.     Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam;

4.     Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam;

5.     Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam;

6.     Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia;

7.     Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia;

8.     Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào;

9.     Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào;

10.   Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào.

 P.V