Điều chỉnh kích thước chữ

Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội bỏ qua hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên?

(CLO) Sự việc gia đình bà Chu Thị Đán (44C Trích Sài, phường Bưởi, Tây Hồ, TP. Hà Nội – nay là 227+279 Trích Sài) khiếu nại Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xin ý kiến nhiều cơ quan liên quan để giải quyết. Mặc dù Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) hướng dẫn bằng văn bản một cách chi tiết, cụ thể nhưng không hiểu vì lý do gì hướng dẫn này bị bỏ qua.

Vụ việc liên quan đến khiếu nại của bà Chu Thị Đán - người được lãnh đạo Xí nghiệp 3 (thuộc Bộ Giao thông Vận tải) cấp đất từ những năm 1980 và sinh sống ổn định cho đến nay. Hiện nay thửa đất này đang rơi vào tình trạng tranh chấp với Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng (TRANCO) (đơn vị tiếp nhận bàn giao đất sau này); Công ty TRANCO cho rằng thửa đất gia đình bà Đán đang sử dụng là được “cho mượn”, việc giao đất cho bà Đán là “bịa đặt”. Nhưng TRANCO cũng không đưa ra được bất kì bằng chứng nào chứng minh phần đất gia đình bà Đán đang ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Công ty này.

Gia đình bà Chu Thị Đán đã gửi đơn thư nhiều lần đến cơ quan chức năng TP. Hà Nội mong được giải quyết dứt điểm vụ việc trên, trả lại quyền lợi hợp pháp cho gia đình. Ngày 16/1/2017, UBND TP. Hà Nội có Công văn số 201/UBND-ĐT gửi Sở TN&MT, UBND quận Tây Hồ và bà Chu Thị Đán về việc xác minh, kết luận giải quyết đơn thư của bà Chu Thị Đán đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai với Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng tại số 44C, đường Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ. Công văn do Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội – Nguyễn Quốc Hùng ký, chỉ đạo Sở TN&MT xác minh, kết luận, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét giải quyết theo quy định.

leftcenterrightdel
Gia đình bà Đán vẫn mong mỏi từng ngày được cơ quan chức năng giải quyết thấu tình, đạt lý

Sở TN&MT Hà Nội đã có văn bản số 1430/STNMT-TTr ngày 12/7/2017 gửi Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ TN&MT về việc góp ý Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, xem xét đơn của bà Chu Thị Đán tại 44C Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ (kèm theo Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, xem xét đơn của bà Chu Thị Đán và hồ sơ). Ngày 30/8/2017, bằng văn bản số 1551/TCQLĐĐ-CQHĐĐ, Tổng cục Quản lý đất đai đã có ý kiến trả lời như sau:

Việc sử dụng đất đai của Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng cũng như của bà Chu Thị Đán đều không cung cấp được giấy tờ về quyền sử dụng đất của các bên (tài liệu đo đạc bản đồ chỉ phản ánh hiện trạng đang sử dụng đất mà không có giá trị khẳng định về mặt pháp lý của quyền sử dụng đất). Đề nghị Thanh tra Sở TN&MT kiểm tra, xác lập sơ đồ, hiện trạng ranh giới sử dụng đất giữa hộ gia đình bà Chu Thị Đán với Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng theo đúng chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội tại công văn số 201/UBND-ĐT ngày 6/01/2017, làm cơ sở để thực hiện thủ tục tiếp theo và tránh việc xảy ra tình trạng tiếp tục tranh chấp.

Trên cơ sở quá trình sử dụng đất nêu trên, căn cứ Khoản 1 Điều 91 của Nghị định số 43-NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013, Tổng cục Quản lý đất đai cho rằng giải quyết vụ việc cơ bản theo Phương án 2 của Dự thảo báo cáo của Sở TN&MT nhằm đảm bảo tạo điều kiện cho người dân đang ở thực tế có chỗ ở hợp pháp là phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013.

leftcenterrightdel
Công văn của Tổng cục Quản lý đất đai đã hướng dẫn, góp ý về vụ việc nhưng dường như bị bỏ qua  

Để hoàn thiện Dự thảo, đề nghị Quý Sở hoàn thiện dự thảo báo cáo UBND TP.Hà Nội xem xét chỉ đạo theo hướng: Công nhận thực tế hiện trạng sử dụng đất của gia đình bà Chu Thị Đán (đã ăn ở liên tục trên diện tích đất đang sử dụng, được đăng ký hộ khẩu thường trú từ năm 1971) tại địa chỉ 44C Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ. Giao UBND quận Tây Hồ chỉ đạo UBND phường Bưởi phối hợp với Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Tây Hồ căn cứ quy định tại các Điều 20,22,23 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT để hướng dẫn bà Chu Thị Đán lập hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định; việc giải quyết thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cần lưu ý áp dụng quy định tại Khoản 1, Điểm e Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP để xác định thời điểm sử dụng đất ổn định”.

Sau đó, UBND TP. Hà Nội tiếp tục có văn bản số 9634/VP gửi Sở TN&MT, yêu cầu nghiên cứu ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai về kết quả xem xét nội dung xác minh khiếu nại tranh chấp đất đai của bà Chu Thị Đán. Tuy nhiên, bỏ qua văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên, Sở TN&MT Hà Nội đã báo cáo thiếu khách quan dẫn đến việc UBND TP. Hà Nội ra kết luận số 8668/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 thể hiện sự ưu ái doanh nghiệp. 

Kết luận trên chỉ nêu ra quá trình kê khai sử dụng đất với diện tích 2.000m2 của Công ty TRANCO được Bộ Giao thông Vận tải và UBND phường Bưởi xác nhận năm 1996. Năm 1999, Sở Địa chính – Nhà đất Hà Nội (nay là Sở TN&MT) đã có hợp đồng cho thuê đất với Công ty TRANCO với diện tích 2.000m2 nêu trên với thời hạn 10 năm từ ngày 01/01/1996. Cũng căn cứ theo báo cáo của Công ty TRANCO thì vào ngày 15/5/2010 Công ty này tiếp tục có thông báo số 108/TCHC về việc giải quyết đơn thư của bà Chu Thị Đán và khẳng định đây là phần đất của mình.

Sau khi được đọc bản kết luận này, gia đình bà Chu Thị Đán vô cùng bức xúc, cho rằng nội dung kết luận hầu như chỉ căn cứ vào báo cáo của Công ty TRANCO, từ đó đã bác đơn của bà. Kết luận trên không căn cứ vào biên bản bàn giao năm 1990, không căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất (được cấp đất từ những năm 1980 và sinh sống ổn định cho đến nay; gia đình bà Đán có hộ khẩu) mà bác đơn giải quyết vụ việc trên.

leftcenterrightdel
Mặc dù UBND TP. Hà Nội đã có công văn chỉ đạo Sở TNMT nghiên cứu văn bản của Tổng cục Quản lý đất đai nhưng kết luận thì lại có phần ưu ái cho doanh nghiệp 

Trong khi đó, theo như tài liệu mà gia đình bà Chu Thị Đán cung cấp thì Công ty TRANCO trước đây có kê khai sử dụng đất với diện tích 2.000m2 nhưng là do đơn vị này thuê đo đạc chứ không có căn cứ dựa vào kiểm tra, đo đạc, thẩm định của cơ quan Nhà nước đủ thẩm quyền. Do đó, diện tích kê khai của Công ty TRANCO không đúng thực tế (trước đây nhận bàn giao là 1.500m2). Và cho đến hiện nay, phía Công ty TRANCO vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phải chăng Sở TN&MT Hà Nội đã báo cáo toàn bộ nội dung phần 1 của Dự thảo Báo cáo UBND TP. Hà Nội. Mặc dù, phần 1 Dự thảo trên sau khi gửi lên Tổng cục Quản lý đất đai xin ý kiến đã được cơ quan này chỉ rõ: Phần I Dự thảo Báo cáo của Sở TN&MT chủ yếu được xây dựng dựa trên cơ sở báo cáo của các bên (Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng và trình bày của bà Chu Thị Đán), do đó đề nghị Quý Sở cần kiểm tra, rà soát, đối chiếu để đưa ra nhận định thống nhất tại phần 2 (Nhận xét) như: ranh giới, vị trí, diện tích đất (Trang 5), thứ tự thời gian, các chứng cứ hiện có và các quy định hiện hành được áp dụng (Trang 6).

Gia đình bà Đán tiếp tục có đơn khiếu nại lên Bộ TN&MT và hiện nay cơ quan Thanh tra của Bộ TNMT đang thụ lý, giải quyết vụ việc.

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần