Điều chỉnh kích thước chữ

Sở TT&TT các tỉnh, thành sẽ được cấp tài khoản truy cập phần mềm quản lý thẻ nhà báo

(CLO) Bộ TT&TT sẽ cấp tài khoản của Hệ thống phần mềm quản lý thẻ nhà báo cho các Sở TT&TT để theo dõi, tra cứu hồ sơ thẻ nhà báo các cơ quan báo chí thuộc địa phương; các nhà báo, phóng viên hoạt động tại địa phương.

Audio

Vừa qua Bộ TT&TT đã hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện thủ tục cấp thẻ nhà báo kỳ hạn mới. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 – 2025 (gồm cả bản giấy và bản điện tử) cần được nộp trước ngày 15/10/2020.

Trong đó, hồ sơ bản giấy gửi về Cục Báo chí và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử. Với hồ sơ bản điện tử, cơ quan đề nghị cấp thẻ cần thực hiện theo hướng dẫn trên Hệ thống phầm mềm quản lý hồ sơ thẻ nhà báo tại địa chỉ: thenhabao.mic.gov.vn để hoàn thành cập nhật dữ liệu hồ sơ.

Ngày 18/9, Cục Báo chí (Bộ TT&TT) đã chính thức đề nghị các Sở TT&TT trên cả nước phối hợp triển khai một số nội dung liên quan đến đợt cấp đổi thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025. Việc này, theo Cục Báo chí, nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí ở địa phương, đồng thời đảm bảo việc cấp thẻ nhà báo đúng đối tượng và thời hạn theo quy định.

Hệ thống quản lý hồ sơ thẻ nhà báo

Hệ thống quản lý hồ sơ thẻ nhà báo

Cụ thể, Cục Báo chí đề nghị Sở TT&TT các tỉnh, thành phố đôn đốc các cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức tại địa phương có đối tượng đề nghị cấp thẻ nhà báo gửi hồ sơ đảm bảo theo quy định.

Trong quá trình xem xét cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025, Cục Báo chí và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ TT&TT sẽ đề nghị Sở TT&TT có ý kiến về hồ sơ cấp thẻ đối với một số trường hợp thuộc cơ quan báo chí địa phương quản lý và trường hợp thuộc văn phòng đại diện, phóng viên thường trú cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn.

Các Sở TT&TT cũng được đề nghị rà soát, đánh giá về số lượng các phóng viên, nhà báo chưa qua đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về nghiệp vụ báo chí cũng như các lớp đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chính trị để có kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về tiêu chuẩn đầu vào đối với việc xem xét cấp thẻ nhà báo.

Đặc biệt, Cục Báo chí cũng cho biết, sau khi hoàn thành việc cấp thẻ và cập nhật dữ liệu trên hệ thống phần mềm điện tử thẻ nhà báo, Bộ TT&TT sẽ cung cấp tài khoản cho các Sở TT&TT để theo dõi, tra cứu hồ sơ thẻ nhà báo các cơ quan báo chí thuộc địa phương và các nhà báo thuộc văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí đăng ký hoạt động tại địa phương.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thẻ nhà báo kỳ hạn 2016 - 2020 sẽ hết thời hạn sử dụng từ ngày 1/1/2021. Theo quy định của Luật Báo chí năm 2016 và Thông tư 49 ngày 26/12/2016 của Bộ TT&TT quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo, sắp tới Bộ TT&TT sẽ thực hiện cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 trong cả nước.

Trước đó, ngày 29/5/2020, Bộ TT&TT đã ban hành Đề án cấp, đổi thẻ nhà báo thời hạn 2021-2025 cho khoảng 21.000 nhà báo, tại Quyết định 921a/QĐ-BTTTT.