Điều chỉnh kích thước chữ

Sóc Trăng: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thị xã Ngã Năm bị kỷ luật Đảng

(CLO) Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định kỷ luật Đảng bằng hình thức “khiển trách” đối với ông Phạm Việt Triều, Thị ủy viên, Phó chủ tịch HĐND thị xã Ngã Năm do có nhiều sai phạm trong quá trình công tác.

Audio
Hội đồng nhân dân thị xã Ngã Năm, nơi ông Triều công tác.

Hội đồng nhân dân thị xã Ngã Năm, nơi ông Triều công tác.

Theo đó, ông Triều bị kỷ luật vì có dấu hiệu vi phạm đối với việc thành lập Công ty và trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV), kiêm Giám đốc Công ty TNHH giết mổ gia súc, gia cầm.

Qua kiểm tra cho thấy, trong quá trình thành lập và trực tiếp làm Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH gia súc, gia cầm, ông Triều có làm hồ sơ đề nghị đăng ký doanh nghiệp; xây dựng dự án, xin phép xây dựng công trình nhà bao che khu vực giết mổ gia súc, gia cầm và được các cấp có thẩm quyền ra quyết định chấp thuận, cho phép. Tuy nhiên, việc ông Triều thành lập doanh nghiệp và trực tiếp làm Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH giết mổ gia súc, gia cầm là không đúng quy định của Đảng.

Cụ thể, ông Triều đã vi phạm Quy định số 15/QĐ-TW, ngày 28/8/2006 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Đồng thời, ông Triều cũng chưa thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm theo Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng, việc làm của ông Triều là có vi phạm, gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân. Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng quyết định thi hành kỷ luật ông Triều bằng hình thức “khiển trách”.

Minh Luân