Điều chỉnh kích thước chữ

Sự phối hợp hiệu quả, tạo dấu ấn trong truyền thông

(CLO) Phó TGĐ BHXH  Đào Việt Ánh khẳng định: Chính sự đồng hành của các nhà báo, phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí đã góp phần truyền thông kịp thời chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cũng như những kết quả hoạt động của ngành BHXH tới các tầng lớp nhân dân, người lao động, người sử dụng lao động...

Báo nói Công luận

Đồng hành, phối hợp từ hai phía

Sự phối hợp giữa BHXH Việt Nam với các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2018 được cho rằng đã đạt được nhiều thành công. 

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 6/2019 và chúc mừng 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (Ảnh: BHXH)

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 6/2019 và chúc mừng 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (Ảnh: BHXH)

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, trong thời gian qua, BHXH Việt Nam xác định công tác thông tin, truyền thông luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành; đồng thời, ưu tiên tập trung mọi nguồn lực hợp lý để thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông về BHXH, BHYT. Thực hiện đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng. Công tác phối hợp tuyên truyền được quan tâm đúng mức, trong đó công tác phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với các cơ quan thông tấn, báo chí đã có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả nhất định, cụ thể như sau:

Bảo hiểm xã hội luôn chủ động phối hợp và cung cấp thông tin cho báo chí, chỉ đạo BHXH các địa phương duy trì mối quan hệ phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương, tổ chức các hoạt động tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. BHXH Việt Nam và BHXH các địa phương luôn tạo điều kiện tối đa cho các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí tiếp cận thông tin về BHXH, BHYT và tác nghiệp.

Nhằm kịp thời cập nhật những chính sách mới về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH Việt Nam, hằng tháng, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ/đột xuất về chính sách BHXH, BHYT cho các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí. Tại các hội nghị cung cấp thông tin, nhiều nội dung thông tin về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đã được BHXH Việt Nam cung cấp đầy đủ, kịp thời làm cơ sở cho các nhà báo, phóng viên tuyên truyền sát với thực tế, đáp ứng được nhu cầu quan tâm về chính sách BHXH, BHYT của dư luận xã hội tại những thời điểm nhất định.

Bên cạnh cơ chế cung cấp thông tin định kỳ tại các cuộc họp, hội nghị, BHXH Việt Nam duy trì việc cung cấp thông tin bằng văn bản đến các cơ quan báo chí ngay khi có thông tin mới về chính sách cũng như hoạt động nổi bật của Ngành.

Cùng với đó, việc BHXH Việt Nam duy trì hằng năm tập huấn kiến thức về BHXH, BHYT cho các nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên trách các cơ quan thông tấn, báo chí trong phạm vi cả nước, đã góp phần nâng cao kiến thức chuyên môn về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên trách thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí; tạo diễn đàn trao đổi, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm giữa đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên trong việc phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; từ đó, góp phần tăng cường chất lượng các tác phẩm báo chí tuyên truyền về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp;…Từ đó, tạo nên sự đồng thuận trong thực hiện. 

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2019 đã có hơn 3.400 tin, bài nguồn về BHXH, BHYT đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng với nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn góp phần không nhỏ giúp ngành BHXH hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đặc biệt là công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện với 75.000 người tăng mới.

Các cơ quan thông tấn, báo chí đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối tuyên truyền đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT vào cuộc sống; góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào hệ thống chính sách an sinh xã hội của đất nước. Nhiều bài báo, phóng sự truyền hình... về BHXH, BHYT được đầu tư công phu, bài bản, kịp thời thông tin về những thay đổi trong chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, giúp người dân hiểu rõ về chính sách, tạo sự đồng thuận trong khâu tổ chức thực hiện, đưa chính sách đi sâu vào cuộc sống.

Đặc biệt, báo chí cũng trở thành “kênh” thông tin quan trọng trong việc phát hiện, cảnh tỉnh, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT và phòng chống tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, quỹ BHYT, thông qua hàng loạt các bài viết, phóng sự phản ánh về tình hình trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, lợi dụng, trục lợi quỹ khám, chữa bệnh BHYT, quỹ ốm đau, thai sản... Qua đó, giúp các cơ quan chức năng có thêm thông tin để xử lý kịp thời và mang lại hiệu ứng tích cực trong việc tổ chức, thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT; đồng thời, nâng cao uy tín, khẳng định vị thế của BHXH Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, người lao động.

Tiếp tục là “kênh” quan trọng

Với những kết quả trên, trong năm qua, công tác phối hợp tuyên truyền giữa BHXH Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí đã luôn đảm bảo vai trò tiên phong, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi và toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của Ngành. Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh mong muốn, thời gian tới, các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng BHXH Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và tích cực tham gia BHXH, BHYT, hướng tới thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Hướng tới kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam (01/7), tại Hội nghị, BHXH Việt Nam đã thông tin về: Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày BHYT Việt Nam; Chương trình Hỗ trợ mua, tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019 và tiến độ thực hiện thẻ BHYT điện tử. Theo đó, BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 1929/KH-BHXH về việc tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày BHYT Việt Nam (01/7) với chủ đề "Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân”.

Việc triển khai Kế hoạch nhằm mục đích: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT, hướng tới hoàn thành mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân. Đồng thời, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ làm công tác BHYT, các y bác sĩ và mỗi người dân trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT; góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật BHYT...

Báo chí góp phần quan trọng giúp những chính sách về BHXH đến với người dân, người lao động (Ảnh: H.A)

Báo chí góp phần quan trọng giúp những chính sách về BHXH đến với người dân, người lao động (Ảnh: H.A)

Để tiếp tục xây dựng chiếc cầu thông tin vững chắc hơn nữa, ngành BHXH đã xác định những chiến lược triển khai trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Các hoạt động thông tin, truyền thông đối ngoại trong lĩnh vực BHXH, BHYT góp phần hướng đến mục tiêu nâng cao vị thế, tạo dựng hình ảnh BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, sáng tạo, là bạn, đối tác tin cậy của cộng đồng an sinh xã hội quốc tế sẽ tiếp tục được quan tâm.

Trong công tác tuyên truyền luôn đề cao gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT: Tinh thần phục vụ tận tâm của công chức, viên chức Ngành BHXH vì quyền lợi của người lao động và nhân dân; các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT...

Tiếp tục duy trì thực hiện các chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT với các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện các tin, bài, phóng sự, toạ đàm, chuyên trang, chuyên mục truyền thống. Trong đó đặc biệt, tăng cường tuyến bài viết chuyên sâu phản ánh về: Ý nghĩa, tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đặc biệt là chính sách BHXH tự nguyện cho đối tượng lao động khu vực phi chính thức; lợi ích của người lao động và nhân dân khi tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp;…

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì Hội nghị cung cấp thông tin về BHXH, BHYT định kỳ hoặc đột xuất nhằm cung cấp thông tin chính thông cho báo chí, qua đó, nhằm giải đáp thắc mắc, giải toả những vẫn đề dư luận quan tâm tại mỗi thời điểm cụ thể.

Đặc biệt, trước xu hướng phát triển mang tính khách quan, đáp ứng nhu cầu thông tin của lớp công chúng mới của các loại hình báo chí truyền thông đa phương tiện, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung phát huy hiệu quả các hình thức thông tin này như Inphographic, Mega Story, Long Form,…

Ngoài ra, BHXH cũng chú trọng phát triển các sản phẩm truyền thông gián tiếp. Với sự bùng nổ của thời đại truyền thông số, cùng xu hướng tiếp cận thông tin qua môi trường Internet của lớp công chúng mới, BHXH Việt Nam sẽ chú trọng phát triển các sản phẩm truyền thông gián tiếp như thực hiện các video lan truyền, các clip đồ họa chuyển động, các file tiểu phẩm truyền thanh, phim sitcom,… có nội dung truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Đồng thời, tận dụng các hệ thống truyền thông trên môi trường Internet của Ngành như Cổng Thông tin điện tử, Báo/Tạp chí BHXH điện tử để triển khai các chiến dịch truyền thông đa phương tiện với các sản phẩm truyền thông nêu trên.

Có thể nói, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã làm tốt công tác phối hợp, thông tin với cơ quan báo chí để truyền tải kịp thời tới công chúng. Thông tin được BHXH Việt Nam cung cấp ngày càng kịp thời, nhanh chóng, hữu ích, phù hợp với từng nhóm người dân, người lao động, người sử dụng lao động. Các nhà báo mong muốn, BHXH Việt Nam tiếp tục duy trì kết nối thông tin thông suốt từ Trung ương đến địa phương, để báo chí tiếp tục cùng đồng hành, chia sẻ trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT nói riêng chính sách an sinh xã hội nói chung.

Bảo Minh