Điều chỉnh kích thước chữ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ: Bảo đảm quyền của công dân trong sáng tạo KH&CN

(CLO) Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ KH&CN cho biết việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ bảo đảm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong sáng tạo văn học, nghệ thuật, KH&CN, tiếp cận các giá trị văn hóa, nghệ thuật, khoa học và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó.

Audio

Chiều 21/10, trong chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV đã nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt (KH&CN) trình bày Tờ trình tóm tắt về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT).

sua doi bo sung mot so dieu cua luat so huu tri tue bao dam quyen cua cong dan trong sang tao khcn hinh 1

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trình bày Tờ trình tóm tắt về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ trước Quốc hội.

Theo ông Huỳnh Thành Đạt – Bộ trưởng Bộ KH&CN cho biết, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về việc hoàn thiện pháp luật về SHTT; kế thừa giá trị của các văn bản pháp luật đã được ban hành; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể gồm người sáng tạo, bên sử dụng, công chúng thụ hưởng.

Cùng với đó là bảo đảm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong sáng tạo văn học, nghệ thuật, KH&CN, tiếp cận các giá trị văn hóa, nghệ thuật, khoa học và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó; khuyến khích tổ chức, cá nhân sáng tạo, đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, ứng dụng có hiệu quả thành tựu trong các lĩnh vực; bảo hộ quyền SHTT theo quy định tại Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật.

Việc sửa đổi, bổ sung cũng khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn 16 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành. Nội luật hóa các cam kết tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia như Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA ...

Đi vào nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 92 điều (trong đó bổ sung 12 điều, sửa đổi 80 điều) và bãi bỏ 02 điều, nâng tổng số điều của Luật Sở hữu trí tuệ sau khi sửa đổi lên 232 điều, thuộc 7 nhóm Chính sách đã được thông qua, cụ thể như sau:

Chính sách 1: Bảo đảm quy định rõ về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan (QTG, QLQ). Theo đó, các quy định liên quan đến xác định chủ thể nắm giữ quyền tài sản (chủ sở hữu, tác giả, người biểu diễn) được quy định rõ ràng và cụ thể, giúp cho quá trình chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng trong các hợp đồng chuyển nhượng, chuyển giao QTG, QLQ được thuận lợi hơn.

Chính sách 2: Khuyến khích tạo ra, khai thác và phổ biến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra từ ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, nội dung sửa đổi để thực hiện chính sách này được thể hiện theo hai phương án: Phương án 1: Sửa đổi Điều 86, bổ sung các Điều 86a, 133a, 136a và khoản 6 Điều 139 của Luật Sở hữu trí tuệ để quy định cụ thể về việc quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước được trao cho tổ chức chủ trì một cách tự động và không bồi hoàn, đồng thời quy định bảo lưu quyền của Nhà nước trong một số trường hợp cũng như nghĩa vụ của tổ chức chủ trì.

Phương án 2: Giữ nguyên quy định hiện hành. Sau đó, Chính phủ xin ý kiến Quốc hội về nội dung này với những thông tin cụ thể hơn sẽ được trình bày ở phần sau.

sua doi bo sung mot so dieu cua luat so huu tri tue bao dam quyen cua cong dan trong sang tao khcn hinh 2

Quang cảnh Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV.

Chính sách 3: Tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Ông Huỳnh Thành Đạt cho biết, các quy định liên quan đến sử dụng kết quả thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế trùng với sáng chế được yêu cầu bảo hộ do cơ quan sáng chế nước ngoài thực hiện; thành phần hồ sơ trong thủ tục đăng ký QTG, QLQ hoặc xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) được sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch. 

Chính sách 4 là bảo đảm mức độ thỏa đáng và cân bằng trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN, chính sách này bổ sung một số trường hợp ngoại lệ và các giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên liên quan; bổ sung một số quy định nhằm kiểm soát sáng chế có sử dụng nguồn gen và tri thức truyền thống về nguồn gen; bổ sung một số căn cứ chấm dứt hiệu lực, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ (sáng chế, nhãn hiệu); xử lý xung đột giữa nhãn hiệu với tên giống cây trồng, với đối tượng QTG, QLQ; làm rõ điều kiện bị coi là cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền; bổ sung quy định về giới hạn đối với quyền giữ giống của nông dân.

Chính sách 5: Tăng cường hiệu quả hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ.

Các nội dung sửa đổi nhằm đẩy mạnh hoạt động đại diện SHCN, giám định SHTT để hỗ trợ có hiệu quả cho hệ thống SHTT.

Chính sách 6: Nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, các quy định liên quan đến bảo vệ quyền được sửa đổi nhằm bảo đảm cơ chế bảo vệ quyền SHTT được hiệu quả, hợp lý và khả thi hơn, trong đó đáng chú ý là: Xác định phạm vi xử phạt vi phạm hành chính; và Thẩm quyền chủ động của hải quan trong việc áp dụng biện pháp kiểm soát biên giới.

Đối với việc xác định phạm vi xử phạt vi phạm hành chính, nội dung này được thể hiện theo hai phương án trong Dự thảo Luật: Phương án 1 là sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 211 theo hướng chỉ duy trì biện pháp xử lý hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với QTG, QLQ, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, giống cây trồng; Phương án 2 là giữ nguyên quy định hiện hành.

Chính phủ cũng sẽ xin ý kiến Quốc hội về nội dung này với những thông tin cụ thể hơn sẽ được trình bày ở phần sau.

Chính sách 7: Bảo đảm thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập. Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nêu rõ: Sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ chưa hoàn toàn tương thích với các cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam mới là thành viên hoặc các nội dung chưa được quy định trong Luật để thi hành theo cam kết quốc tế như bảo hộ nhãn hiệu âm thanh, thẩm quyền của cơ quan hải quan...

Quốc Trần

Bình Luận
 
 
Tin mới
Hồ Bích Trâm khoe nhan sắc rạng ngời tuổi 31

(CLO) Nhân dịp đón tuổi mới, nữ diễn viên Hồ Bích Trâm đã gửi đến khán giả bộ ảnh với nhan sắc thăng hạng ở tuổi 31. Nữ diễn viên đã có nhiều chia sẻ về dự định cho gia đình và sự nghiệp trong thời gian sắp tới.

Nới lỏng điều kiện hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng sâu bởi dịch Covid-19

(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5073/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Hành trình 18 ngày chinh phục ngôi vị Miss Grand 2021 của Thùy Tiên

(CLO) Tối 4/12, đêm thi chung kết Miss Grand International 2021 chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện đến từ Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cùng nhìn lại hành trình 18 ngày chinh phục ngôi vị Miss Grand 2021 của Thùy Tiên nhé!

Hải Phòng: Hơn 80 nghìn học sinh huyện Thủy Nguyên tạm dừng đến trường từ 6/12

(CLO) Chiều 5/12, thông tin từ ông Nguyễn Văn Năng - Trưởng phòng GDĐT huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, từ 6/12, hơn 80.000 học sinh mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện tạm dừng đến trường.

Gia Lai: Đâm xe vào cột mốc bên đường, 3 thanh niên tử vong tại chỗ

(CLO) Ngày 5/12, Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết, đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn khiến 3 thanh niên tử vong tại chỗ.

Benzema gặp chấn thương trong chiến thắng của Real ở vòng 16 La Liga

(CLO) Tiền đạo chủ lực của CLB Real Madrid - Karim Benzema gặp chấn thương và phải rời sân giữa chừng trong chiến thắng với tỷ số 2-0 trên sân của Real Sociedad ở vòng 16 La Liga.

Tuyển Myanmar vẫn có đủ lực lượng thi đấu ở AFF Cup 2020?

(CLO) Theo những thông tin mới nhất từ giới báo chí tại Singapore, tuyển Myanmar vẫn có đủ lực lượng để thi đấu trận ra quân tại AFF Cup 2020 gặp chủ nhà Singapore lúc 19 giờ 30 ngày 5/12.

Khởi tố nhóm đối tượng “găm” ma túy trong căn hộ chung cư

(CLO) Tại thời điểm kiểm tra, Cơ quan Công an phát hiện nhóm nam nữ tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại chỗ, cơ quan công an thu giữ tang vật là 0,591 gam ma túy tổng hợp loại MDMA và 0,861 gam ma túy Ketamine.

Thành phố của Isarel lần đầu tiên được xếp hạng thành phố đắt đỏ nhất thế giới

(CLO) Thành phố của Israel đã vượt qua Paris, nơi hiện đang xếp thứ hai và Singapore để trở thành thành phố đắt đỏ nhất toàn cầu.